Документи - Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства

 

Перелік нормативно-правових актів  

 

Конституція України

Господарський кодекс України

Водний кодекс України

Земельний кодекс України

Кодекс України про надра

Митний кодекс України

Кодекс законів про працю України

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Основи законодавства України про охорону здоров’я

Закон України «Про державну службу»

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про запобігання корупції»

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

Закон України «Про звернення громадян»

Закон України «Про інформацію»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»

Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції»

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»

Закон України «Про професійно-технічну освіту»

Закон України «Про позашкільну освіту»

Закон України «Про загальну середню освіту»

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

Закон України «Про дошкільну освіту»

Закон України «Про вищу освіту»

Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»

Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами»

Закон України «Про пестициди і агрохімікати»

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

Закон України «Про охорону праці»

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Закон України «Про відходи»

Закон України «Про гуманітарну допомогу»

Закон України «Про охорону земель»

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

Закон України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції»

Закон України «Про особисте селянське господарство»

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. N 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1405 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності для санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною санітарно-епідеміологічною службою та її територіальними органами»

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 1993 р. № 859 «Про організацію діяльності спеціальних навчальних закладів для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання»

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 р. № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 р. № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 р. № 746 «Про затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами»

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року № 1280 «Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції»

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1031 «Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2016 р. № 364 «Деякі питання реалізації принципу «єдиного вікна" під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю»

ДЕРЖАВНI САНIТАРНI ПРАВИЛА ТА НОРМИ. Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю ДСП 9.9.5.-080-02

ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною (ДСанПіН 2.2.4-171-10)

ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА ТА НОРМИ. Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України ДСанПіН 2.2.2.028-99

ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА ТА НОРМИ «Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах» ДСанПіН 5.5.6.009-98

ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА ТА НОРМИ «Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів» ДСанПіН 5.5.5.23-99

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу

Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.039-99

Санітарні  норми  виробничого  шуму,  ультразвуку  та  інфразвуку  ДСН 3.3.6.037-99

Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України

Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб»

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 10.04.2013 № 287 «Про затвердження уніфікованих форм актів, які складаються за результатами перевірок суб’єктів господарювання у частині дотримання вимог санітарного законодавства»

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.1996 № 239 «Про затвердження державних санітарних правил та норм захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань»

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 № 173 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 08.06.2015 № 325 «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами»

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 11.08.2014 № 552 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я»

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30.04.2014 № 293 «Про затвердження Інструкції зі збору, сортування, транспортування, зберігання, дезінфекції та прання білизни у закладах охорони здоров’я»

Наказ Міністерства охорони здоров'я України та Міністрества освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»

Наказ Міністерства охорони здоров'я України та Міністрества освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 20.02.2013 № 144 "Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів»

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 04.04.2012 № 236 «Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів»

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 17.03.2011 № 145 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць»

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 03.08.1998 № 1 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» Державні санітарні правила ДСП 8.8.1.2.001-98

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 04.06.2007 № 294 «Про затвердження Державних санітарних правил і норм "Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур»

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 26.01.2012 № 55 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до розміщення, облаштування, обладнання та експлуатації перинатальних центрів»

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 06.11.2015 № 732 «Про затвердження нормативно-правових актів з питань організації та проведення санітарно-протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню грипу та гострих респіраторних інфекцій»

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 28.03.1994 № 38 «Про організацію та проведення заходів по боротьбі з педикульозом»

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 02.04.2013 № 259 «Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу»

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 05.11.2013 № 955 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо захисту від зараження ВІЛ-інфекцією при виконанні професійних обов’язків»

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 17.03.2015 № 148 «Про затвердження Порядку підтвердження зв’язку зараження ВІЛ-інфекцією з виконанням працівником своїх професійних обов’язків»

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від15.05.2006 № 275 «Про затвердження Інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів»

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 9 жовтня 2000 року № 247 «Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи»

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 14 березня 2006 року № 120 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 09.10.2000 № 247»

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 14 квітня 1995 року № 64 «Про затвердження Інструкції про порядок накладення і стягнення штрафів за порушення санітарного законодавства»

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 20 липня 1995 року № 135 «Про затвердження Порядку застосування фінансових санкцій за порушення санітарного законодавства»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 11.07.2000 № 160 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в санітарно-епідеміологічних закладах»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 22.09.2017 № 1126 Про внесення змін до Державних санітарних правил і норм «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур»

Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 17.04.2006 № 298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»

Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 15.08.2006 № 620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах»

Наказ Міністерства фінансів України від 25.07.2016 № 657 «Про затвердження переліків даних, необхідних для функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів»

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26.07.2004 № 822 «Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів»

Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 05.07.95 № 30 «Про затвердження Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України»

Постанова головного державного санітарного лікаря України від 01.12.97 N 62 Про введення в дію Державних гігієнічних нормативів «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)» ; (Додатково див. Постанову Головного державного санітарного лікаря N 116 від 12.07.2000)

Інструкція щодо надання перукарських, манікюрних та педикюрних послуг, затверджена наказом Українського союзу об'єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення від 27 серпня 2000 р. N 20.