Надання адміністративних послуг

Щодо надання адміністративних послуг

У рамках надання адміністративних послуг Головним управлінням, міськими, міськрайонним, районними управліннями Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області У рамках надання адміністративних послуг Головним управлінням, міськими, міськрайонним, районними управліннями Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області впродовж І кварталу 2018 року через центри надання адміністративних послуг органів виконавчої влади видано 6 дозволів (санітарних паспортів) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання. Проведено експертизу документів та видано 155 рішень щодо можливості видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, з них 28 негативних. Основні причини відмов – невідповідність визначеного для об’єкта нормативного розміру санітарно-захисної зони вимогам «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом МОЗ України від 19 червня 1996 року № 173, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 р. за № 379/1404, недотримання нормативної санітарно-захисної зони до житлової забудови та прирівняних до неї об’єктів.  

    У зв’язку із заявами суб’єктів господарювання за вказаний період Держпродспоживслужбою області видано 116 актів санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта для отримання ліцензій лікувально-профілактичними 
закладами, обґрунтування встановлення та зміни розмірів санітарно-захисних зон об’єктів та ін., 7 санітарних паспортів на право одержання, зберігання і застосування пестицидів і мінеральних добрив.

         Будь-яких звернень від юридичних та фізичних осіб щодо порушень чинного законодавства в частині надання Держпродспоживслужбою області адміністративних послуг, погоджень, на адресу Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області не надходило.