Звіт про роботу відділів за 2017 рік

Звіт про роботу відділів:

санітарно-епідеміологічного нагляду та організації розслідування спалахів, безпеки середовища життєдіяльності за 2017 рік

Законом України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» встановлено мораторій на проведення окремими органами державного нагляду (контролю) у 2017 році планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, у т.ч. за дотриманням санітарного законодавства.

Позапланові перевірки проводились у зв’язку із зверненнями суб’єктів господарювання та при розслідуванні спалахів ГКІ, харчових отруєнь.

У рамках державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства проведено 399 позапланових перевірок об’єктів нагляду, з них 7 загальноосвітніх, 19 дошкільних навчальних закладів, 150 лікувально-профілактичних закладів, 45 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, 18 харчових об’єктів, 13 промислових підприємств, 11 підприємств сільського господарства, 2 об’єкти поводження з ТПВ. Порушення вимог санітарного законодавства виявлено на 82 (21 %) перевірених позапланово об’єктах.

З метою недопущення ускладнень санітарно-епідемічної ситуації в області, пов’язаних в першу чергу із роботою соціально важливих об’єктів, контролю за станом їх санітарно-протиепідемічного забезпечення за ініціативи Головного управління Держпродспоживслужби проведено п’ять засідань регіональної та 155 місцевих комісій з ТЕБ та НС з актуальних питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, за рішеннями яких, зокрема, організовано комісійні перевірки соціально значимих об’єктів.

У межах цієї роботи фахівці служби взяли участь у 3455 комісійних перевірках об’єктів нагляду, з них дитячих закладів оздоровлення та відпочинку – 942, загальноосвітніх навчальних закладів – 955, дошкільних навчальних закладів – 700, харчових об’єктів – 262, об’єктів централізованого водопостачання – 98, лікувально-профілактичних закладів – 59. В ході комісійних перевірок виявлено 1468 (42,5 %) порушень санітарно-гігієнічних норм і правил.

З початку підготовки та проведення оздоровчої кампанії фахівцями Держпродспоживслужби взято участь у проведенні 942 перевірок дотримання вимог санітарного законодавства. Порушення санітарного законодавства виявлялись у 227 випадках (24 %).

Також у звітному періоді проведено 1665 комісійних перевірок дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, в тому числі під час підготовки до нового начального року. За результатами проведених комісійних перевірок зазначених закладів було виявлено 1050 (63 %) порушень.

Водночас, фахівці Держпродспоживслужби області взяли участь у 98 комісійних перевірках об’єктів водопостачання, за результатами яких було виявлено 43 (44 %) порушення.

Комісійно фахівцями Держпродспоживслужби перевірено 59 лікувально-профілактичних закладів області, Порушення виявлені на 24(41%) перевірених об’єктів.

У складі комісій перевірено 262 харчові об’єкти (громадське харчування, продовольча торгівля, харчова промисловість), при цьому було виявлено 224 (85%) порушень вимог чинного законодавства.

Крім того, за пропозиціями Держпродспоживслужби власники об’єктів призупиняли експлуатацію на санітарний день 10 об’єктів.

З метою поглибленої оцінки якості та безпечності питної води централізованих та децентралізованих джерел водопостачання, стану харчування організованих колективів, фахівцями Держпродспоживслужби  при здійсненні комісійних перевірок підприємств питного водопостачання, дитячих навчально-виховних, інтернатних, лікувально-профілактичних закладів, закладів соціального захисту тощо проведено відбір 1298 зразків питної води, 1245 готових страв, 5464 гігієнічних змивів. За результатами їх досліджень, проведених Черкаською регіональною державною  лабораторією Держпродспоживслужби, не відповідали гігієнічним нормативам 70 (5,4%) зразків питної води за мікробіологічними і 69 (5,3%) за санітарно-хімічними показниками.

За результатами проведених перевірок керівникам суб’єктів господарювання направлено 93 приписи щодо усунення виявлених порушень, на адресу органів влади, місцевого самоврядування, причетних управлінь, відомств, організацій, керівників підприємств, установ, організацій направлено 2350 інформацій з відповідними пропозиціями щодо усунення порушень вимог санітарного законодавстваУ переважній більшості вимоги виданих приписів та пропозиції виконані. На розгляд правоохоронних органів передано 6 справ (Черкаське міське управління – 2, Уманське міськрайонне – 3, Головне управління – 1).

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Черкаській області та його районними, міськими і міськрайонним управліннями впродовж 2017 року через центри надання адміністративних послуг органів виконавчої влади видано 50 дозволів (санітарних паспортів) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання;

  • проведено експертизу документів та видано 581 рішення щодо можливості видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, з них 110 негативних;
  • на заяви суб’єктів господарювання за вказаний період Держпродспоживслужбою області видано 178 актів санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта для отримання ліцензій лікувально-профілактичними закладами, обґрунтування встановлення та зміни розмірів санітарно-захисних зон об’єктів, 35 санітарних паспортів на право одержання, зберігання і застосування пестицидів і мінеральних добрив.

Протягом року фахівцями Держпродспоживслужби області проведено санітарно-епідеміологічний контроль 2540 вантажів, що імпортуються. Зокрема, за допомогою автоматизованої системи митного оформлення «єдине вікно» розглянуто документи та винесено 1220 рішень про завершення зазначеного контролю вантажів на митних постах області.

Cанітарно-епідемічна ситуація в області.

Протягом року зареєстровано 6 групових захворювань на гострі кишкові інфекції, внаслідок яких постраждало 37 осіб, у тому числі 31 дитина. Основними причинами виникнення спалахів стали грубі порушення суб’єктами господарювання вимог санітарного законодавства, законодавства про безпечність харчових продуктів, санітарно-протиепідемічного режиму, правил особистої гігієни та інше в дитячих навчально-виховних, закладах громадського харчування;

  • зареєстровано 6 випадків захворювання на ботулізмЗахворювання стались у побуті внаслідок вживання в’яленої річкової риби, м’ясних, рибних консервів, виготовлених в домашніх умовах.
  • розгляд звернень громадян та інформування у ЗМІ
  • протягом року розглянуто 78 звернень, що надійшли від фізичних осіб, із них 7 повторних, 5 депутатських звернення. У порівнянні з 2016 роком кількість звернень збільшилась на 42 відсотки;
  • на адресу Державної регуляторної служби України (ДРС) направлено 3 запити щодо погодження позапланових заходів державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованих звернень фізичних осіб про порушення суб’єктом господарювання їх законних прав. З метою розгляду звернень фахівцями Держпродспоживслужби області проведено 3 санітарно-епідеміологічних обстеження суб’єктів господарювання на підставі наданих погоджень ДРС. За результатами перевірок суб’єктам господарювання направлено 3приписи та пропозиції щодо усунення порушень санітарного законодавства;
  • у ході санітарно-освітньої роботи щодо профілактики інфекційних захворювань та харчових отруєнь у 2017 році фахівцями Держпродспоживслужби області проведено 81 виступ на радіо, 34 виступи на телебаченні, розміщено 447 матеріалів у друкованих ЗМІ, проведено 3067 лекцій та бесід.