Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства

 

Основні завдання Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби у Черкаський області:

v Здійснення, відповідно до законодавства, державного санітарно-епідеміологічного нагляду (контролю) за:

Ø  дотриманням санітарного законодавства, біологічними продуктами, патологічним матеріалом,

Ø  додержанням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами державних санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів і регламентів безпечного виробництва, транспортування зберігання, застосування  пестицидів і агрохімікатів у харчових продуктах та продовольчій сировині, зокрема імпортованих лікарських травах, водних об’єктах; воді, що використовується для господарсько – питного постачання, купання, спортивних занять, організованого відпочинку та з лікувальною метою; лікувальних грязях, ґрунтах, на землях населених пунктів, оздоровчого та рекреаційного призначення;

Ø  дотриманням показників вмісту шкідливих для здоров’я людини речовин та інгредієнтів у тютюнових виробах, які реалізуються на відомчій території;

Ø  факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, та участь у визначенні цих факторів, встановленні і оцінюванні ступеню створюваного ними ризику;

v Забезпечення проведення профілактичних і протиепідемічних заходів щодо охорони відомчої території від проникнення хвороб людей з інших територій;

v Участь у проведенні санітарно – епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення і поширення інфекційних хвороб, у тому числі через харчові продукти; групових та індивідуальних харчових отруєнь, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень; випадків порушення норм радіаційної безпеки, санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами, іншими джерелами іонізуючих випромінювань та вжиття заходів щодо їх усунення відповідно до законодавства;

v Здійснення в межах компетенції, контролю за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей;

v Подання в установленому порядку, пропозицій щодо обмеження або заборони в’їзду на відомчу територію громадян України, іноземців та осіб без громадянства, експорту, імпорту, транзиту вантажів і товарів з держав або регіонів у зв’язку з неблагополучною епідемічною ситуацією на їх території;

v Розробка та здійснення санітарних заходів, що стосуються обмеженого (визначеного) кола осіб чи випадків, передбачених законодавством, зокрема, щодо обмежування, заборони, тимчасового припинення діяльності; вживання, відповідно до закону інших заходів реагування, у тому числі обмежування або заборони ввезення (пересилання) на митну територію, перевезення через митну територію (транзит) біологічних продуктів та патологічного матеріалу;

v Реалізація державної політики в сфері санітарного законодавства, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення;

v Організація проведення в лабораторіях досліджень (випробувань) та/або експертизи для цілей державного контролю; здійснення відбору зразків об’єктів санітарних заходів, зразків продукції та перевірки її характеристик;

v Проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи з оформленням результатів та відповідних висновків;

v Узагальнення результатів здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду з аналізом причин виявлених порушень, розробкою та поданням у встановленому порядку пропозицій щодо перегляду встановлених вимог, якщо вони не забезпечують належного рівня захисту здоров’я населення та санітарно-епідемічного благополуччя населення;

v Розробка, виконання та/або організація виконання загальнодержавних програм та/або планів у галузі небезпечних факторів та показників безпечності та окремих показників якості харчових продуктів у визначених сферах;

v Участь у реалізації науково-технічної, технологічної та інноваційної політики; впровадженні у виробництво науково-технічних досягнень та передового досвіду з питань профілактики захворювань людини, а також факторів середовища життєдіяльності людини, реалізації державної політики в інших визначених сферах;

v Участь у розробленні санітарних, протиепідемічних (профілактичних) заходів, вимог щодо окремих показників якості харчових продуктів, кормів, технічних регламентів та стандартів;

v Організація розгляду звернень громадян з питань, що належать до компетенції, виявлення та усунення причин, що призводять до подання громадянами скарг;

v Здійснення моніторингу причин і кількості звернень фізичних та юридичних осіб щодо дотримання санітарного законодавства та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання продукції (користування нею) та впливу небезпечних факторів середовища життєдіяльності людини;

v Застосування у межах повноважень, передбачених законом, заходів до усунення порушень вимог закону та притягнення винних осіб у таких порушеннях до відповідальності згідно закону;

v Подання матеріалів перевірок до правоохоронних органів для вирішення питань про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, у діях яких містяться ознаки кримінального правопорушення;

v Надання адміністративних послуг відповідно до закону;

v Участь та проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня гігієнічних знань працівників, в тому числі, тих які підлягають обов’язковим медичним оглядам, а також тих, які зазнають у виробництві, сфері послуг, інших галузях ризику дії небезпечних факторів;

v Участь у формуванні державного замовлення на підготовку кадрів у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.