Відділ безпеки середовища життєдіяльності

Основні завдання відділу безпеки середовища життєдіяльності Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби у Черкаський області:

v Здійснення, відповідно до законодавства, державного санітарно-епідеміологічного нагляду (контролю) за:

          - дотриманням санітарного законодавства;

      - факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, та участь у визначенні цих факторів, встановленні і оцінюванні ступеню створюваного ними ризику;

v Розробка, виконання та/або організація виконання загальнодержавних та регіональних програм та/або планів у галузі небезпечних факторів;

v Участь у реалізації науково-технічної, технологічної та інноваційної політики; впровадженні у виробництво науково-технічних досягнень та передового досвіду з питань факторів середовища життєдіяльності людини, реалізації державної політики в інших визначених сферах;

v Реалізація державної політики в сфері санітарного законодавства, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення;

v Організація розгляду звернень громадян з питань, що належать до компетенції, виявлення та усунення причин, що призводять до подання громадянами скарг;

v Здійснення моніторингу причин і кількості звернень фізичних та юридичних осіб щодо дотримання санітарного законодавства та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок впливу небезпечних факторів середовища життєдіяльності людини;

v Організація проведення в лабораторіях досліджень (випробувань) та/або експертизи для цілей державного контролю; здійснення відбору зразків об’єктів санітарних заходів, зразків продукції та перевірки її характеристик;

v Застосування у межах повноважень, передбачених законом, заходів до усунення порушень вимог закону та притягнення винних осіб у таких порушеннях до відповідальності згідно закону;

v  Надання адміністративних послуг відповідно до закону; 

v Участь та проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня гігієнічних знань працівників, в тому числі, тих які підлягають обов’язковим медичним оглядам, а також тих, які зазнають у виробництві, сфері послуг, інших галузях ризику дії небезпечних факторів.