Законодавство - Управління фітосанітарної безпеки

 

ПЕРЕЛІК ЧИННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ В СФЕРІ НАСІННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА

 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про насіння і садивний матеріал»

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про охорону прав на сорти рослин»

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» 

 

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 30.11.2016 №882 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва».

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 30.11.2016 №881 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)».

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 07.12.2016 №916 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру органів з оцінки відповідності».

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 21.12.2016 №979 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал».

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 28.12.2016 №1031 «Про затвердження Порядку видачі,скасування,тимчасового зупинення дії та форми свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора)».

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 05.10.2016 № 691 «Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та/або до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, для селекційних, дослідних робіт і експонування».

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 26.10.2016 №762 «Про затвердження Порядку ввезення на територію України та вивезення за її межі насіння і садивного матеріалу сорту, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, але внесеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна».

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 12.07.2017 №507 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляд у (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів».

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 21.02.2017 № 97 «Про затвердження Порядку проведення сертифікації,видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал».

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 18.08.2017 №615 «Про затвердження Порядку арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та Порядку оформлення заяв для проведення арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу».

 

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ від 13.06.2016 №198 «Про затвердження форм заяв, які подаються для включення заявника до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва та для внесення змін до відомостей, які містить такий реєстр».

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ від 07.10.2016 №366 «Про затвердження Порядку підготовки та проведення кваліфікаційного іспиту аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) та форми заяви на складання такого іспиту».

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ від 07.10.2016 №365 «Про затвердження Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів».

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ від 19.01.2017 №7 «Про деякі питання забезпечення сертифікації насіння і садивного матеріалу».

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ від 24.02.2017 №88 « Деякі питання забезпечення здійснення сертифікації у сфері насінництва та розсадництва».

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ від 26.07.2016 №257 « Про затвердження Порядку підтвердження рівня компетентності та вимог до органів з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва».

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ від 06.10.2016 №362 « Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)».

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ від 17.05.2017 №246 «Про деякі питання забезпечення визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу».

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ від 12.04.2017 №209 Про затвердження Положення про Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в області, в місті Києві».

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ від 10.07.2017 № 348 « Про затвердження Порядку маркування та пакування партій насіння і форми етикетки».

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ від 29.12.2017 №709 «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин».

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ від 16.01.2018 №18 «Про затвердження Методики проведення ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю (POST-control)».