Друк

Увага, активізувалися лучний метелик та озима совка!

Осередково на території Черкаської області  на площі багаторічних трав фітосанітари відзначають початок льоту метеликів першого покоління лучного метелика,  на посівах озимої пшениці -  озимої совки.

Лучний метелик

Лучний метелик - це типовий багатоїдний шкідник, його гусениці можуть пошкоджувати рослини з 35 родин: соняшник, кукурудзу, буряки, бобові та баштанні культури. Вони  скелетують листя, залишаючи на них павутину, більш дорослі гусениці можуть з'їдати лист повністю, залишаючи лише грубі жилки і черешки.

 

Озима совка  - один з найнебезпечніших шкідників сільськогосподарських культур, її гусениці  по­шко­д­жу­ють озимі куль­ту­ри (зер­нові, ріпак), бу­ря­ки, ку­ку­руд­зу, со­няш­ник, ри­ци­ну, кар­топ­лю, ка­пу­с­ту, морк­ву, ци­бу­лю, ба­ш­танні й інші куль­ту­ри, різні бур’яни — усьо­го близь­ко 150 видів рос­лин із 36 ро­дин. Гусениці  підгри­за­ють рос­ли­ни біля ко­ре­не­вої ший­ки. Внаслідок  по­шко­д­жень посіви  зріджу­ють­ся, зни­жується рівень уро­жаю, якість йо­го погіршується.

Озима совка

Літ  метеликів першого покоління озимої совки і лучного метелика  може тривати до кінця червня (тривалість визначається метеорологічними умовами року).

Тому необхідно посилити спостереження за динамікою розвитку шкідників, що дасть змогу уникнути «неочікуваного» знищення гусеницями посівів сільськогосподарських культур.

Велике значення в обмеженні чисельності метеликів  мають численні комахоїдні птахи, хижаки та паразити, зокрема яйцеїд-трихограма, яку використовують для біологічного методу боротьби.

Випуск  яйцеїда – трихограми  вогнівочної форми проводять  на початку та за масового  відкладання яєць   метеликами. При розтягнутому літі метеликів  здійснюють додатковий випуск паразита в 3-4 прийоми з інтервалом 5-7  діб за сприятливих умов для розвитку трихограми (ГТК 0,9 – 1,2).