Умови ввезення в Україну та вивезення за її межі зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин

 

 

У технологіях вирощування сільськогосподарських культур виключно важливе значення має якість насіння, тому перед галуззю насінництва стоїть завдання – впровадження нових високопродуктивнихстійких до несприятливих погодно-кліматичних умов і захворювань сортів, що дасть можливість збільшити врожайність і виробництво сільськогосподарських культур.

Встановлено, що одним із важливих факторів у формуванні врожайності та посівних якостей насіння є біологічні особливості сортів.

Сорт, як біологічна система, у польових умовах завжди зазанає дії нерегульованих факторів. Різний потенціал продуктивності сортів і зміна природно–кліматичних умов зумовлюють необхідність досліджень щодо встановлення ефективності застосування різних строків сівби, норм висіву насіння, доз азотних підживлень, їх впливу на врожайність та якість насіння.

Показник частки українського насіння в Державному  реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в України  коливається в залежності від культури. Культури, що є традиційними для України та мають розвинену селекційну школу, займають більшу часткутакі як озимі злаки, бобові круп’яні. Культури, які не є традиційними для України, представлені переважно іноземною селекцією.

Причиною орієнтації українських аграріїв на насіння іноземної селекції  таких культур, як кукурудза, ріпак та соняшник, є висока собівартість виведення даних культур для національних виробників насіння.

Ввезення на територію України та вивезення за її межі зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не включених до Реєстру сортів рослин України та/або Реєстру сортів рослин ОЕСР, можуть здійснюватися для селекційних, дослідних робіт і експонування суб’єктами насінництва та розсадництва лише на основі підтвердження. Повноваження видавати підтвердження належить Держпродспоживслужбі. Порядок видачі підтвердження або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката чи анулювання підтвердження встановлюється Кабінетом Міністрів України затверджено Урядом 5 жовтня 2016 року постановою за № 691.

Що ж таке підтвердження?

ПІДТВЕРДЖЕННЯ НА ВВЕЗЕННЯ В УКРАЇНУ ТА ВИВЕЗЕННЯ З УКРАЇНИ НАСІННЯ І САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ, НЕ ВНЕСЕНОГО ДО РЕЄСТРУ СОРТІВ РОСЛИН УКРАЇНИ ТА/АБО ДО РЕЄСТРУ СОРТІВ РОСЛИН ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЙНИХ, ДОСЛІДНИХ РОБІТ І ЕКСПОНУВАННЯ, – документ, що видається центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику щодо державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва- Держпродспоживслужбою, та надає право на ввезення на територію України та вивезення за її межі зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не включених до Реєстру сортів рослин України та/або Переліку сортів рослин ОЕСР, для селекційних, дослідних робіт і експонування суб’єктами насінництва та розсадництва.

Видача підтвердження, його переоформлення та видача дубліката здійснюються безоплатно.

Зразки насіння і садивного матеріалу, що ввозяться в Україну або вивозяться з України для селекційних, дослідних робіт і експонування суб’єктами господарювання, не підлягають сертифікації. Карантинний огляд зазначених зразків здійснюється безоплатно.

Отримати дане підтвердження мають право лише ті суб’єкти насінництва, діяльність яких згідно з установчими документами пов’язана з селекційними, дослідними роботами і експонуванням. Суб’єкт насінництва та розсадництва повинен забезпечити використання зразків насіння і садивного матеріалу, що ввозяться на територію України для селекційних, дослідних робіт і експонування, відповідно до призначення.

Суб’єкт господарювання, який отримав підтвердження, до 1 лютого року, наступного за роком, в якому здійснено ввезення в Україну зразків насіння і садивного матеріалу для селекційних, дослідних робіт і експонування, зобов’язаний письмово повідомити Держпродспоживслужбу України про фактичний обсяг ввезених зразків насіння і садивного матеріалу та їх подальше використання (місце вирощування та обсяги отриманого врожаю).

Контроль за використанням зразків насіння і садивного матеріалу, що ввозяться для селекційних, дослідних робіт і експонування, а також за врожаєм, отриманим з таких зразків, здійснюється Держпродспоживслужбою або за її дорученням – відділом контролю в насінництві та розсадництві  управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області            ( далі-Відділ).

В цьому році 8 суб’єктів господарювання в нашій області отримали такі підтвердження. Для селекційних, дослідних робіт і експонування ввезено 35000 зразків таких культур як кукурудза звичайна, ріпак озимий і ярий, соняшник, соя і пшениця яра.

Як відбуваються такі дослідження?

Дослідження виконуються у польових умовах і проходять за певною схемою.

У дослідженнях застосовується загальноприйнята технологія вирощування насіння .

    Дослідні ділянки закладаються з метою дослідження впливу погодних умов області, морозостійкості, посухостійкості, тобто стресових факторів, стійкості до хвороб, шкідників та до різної дози внесення добрив  та пестицидів.

Виживання рослин визначається посівними якостями насіння, строками сівби, нормами висіву та підживленням посіву на різних етапах органогенезу. Показники виживання включають в себе лабораторну і польову схожість насіння, кількість рослин, які перезимували (для озимих) та збереглися у весняно-літній періоди до збирання  на одиницю площі.

Польова схожість насіння залежить від метеорологічних умов року і біологічних особливостей сорту, а генетичний потенціал сорту, навіть при негативному впливі інших факторів, здатний забезпечити високий рівень врожайності.

Під час фенологічних спостережень визначають польову схожість насіння, дати настання основних фаз вегетації.

Оцінку стійкості рослин до хвороб проводять у період максимального розвитку хвороби в польових умовах візуально, згідно  відповідної методики.

Визначення врожайності проводять суцільним збиранням комбайном. Бункерну масу насіннєвого матеріалу з ділянки перераховують на врожайність з 1 га з урахуванням вологості і засміченості згідно ДСТУ 4138–2002.

Сортову чистоту ділянок визначали шляхом аналізу сортових вирізняльних ознак на рослинах.

Посівні якості і чистоту (вміст домішок культурних рослин і бур’янів), масу 1000 насінин, вологість, схожість, енергію проростання, силу росту, зараженість шкідливою мікрофлорою та інше, визначають шляхом аналізу середньої проби згідно встановлених методик.

Одним із важливих елементів сучасних технологій вирощування насіння сільськогосподарських культур є площа живлення рослин, яка забезпечується  відповідними нормами висіву і способами сівби, а тому ці показники уточнюються з метою приведення їх у відповідність до існуючих агрокліматичних умов виробництва.

     Збирання та облік урожаю -  завершальний етап дослідних робіт. Всю роботу організовують таким чином, щоб не допустити змішування сортів і втрат урожаю. Важливо правильно визначити строк збирання кожного сорту залежно від часу його достигання.

Після обмолоту кожної ділянки комбайн повинен працювати на холостому ходу з увімкненим пневмоочищенням, а після обмолоту останнього повторення машину ретельно чистять. Сортувальні машини завчасно оглядають та розміщують таким чином, щоб запобігти змішуванню сортів.

     До речі, оформлення кожного досліду починають відразу після появи сходів.

З метою моніторингу висіву насіння на ділянках для селекційних, дослідних робіт і експонування Відділом щорічно опрацьовується інформація щодо обсягу ввезення такого насіння та за дорученням Держпродспоживслужби - фактичного розміщення посівів. Узагальнені дані такого моніторингу надсилаються Департаменту фітосанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва та розсадництва Держпродспоживслужби для інформації та прийняття відповідних рішень.

Дана стаття має лише інформаційний та роз’яснювальний характер.

 

 Олександр ПІДГОРНИЙ,

головний спеціаліст відділу контролю

в насінництві та розсадництві управління

фітосанітарної безпеки