Відділ контролю у сферах захисту споживачів, реклами, антитютюнового законодавства

 

Відділ контролю у сферах захисту споживачів, реклами,

 антитютюнового законодавства

 

Відділ у межах повноважень, визначених Законом України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 № 1023-ХІІ, Законом України «Про рекламу» від 03.07.1996 № 270/96-ВР, Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення» від 22.09.2005 № 2899-ІV, забезпечує реалізацію державної політики із захисту прав споживачів у сфері антитютюнового законодавства та реклами в Черкаській області.

 

Державний контроль у сфері захисту споживачів

Закон «Про захист прав споживачів» регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.

Повноваження щодо контролю за додержанням суб’єктами господарювання законодавства про захист прав споживачів визначені статтею 26 Закону України «Про захист прав споживачів», які, зокрема, передбачають право:

 1. давати суб’єктам господарювання обов’язкові для виконання приписи про припинення порушень прав споживачів;
 2. перевіряти додержання суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері торгівлі і послуг, вимог нормативно-правових актів щодо безпеки продукції, а також правил торгівлі та надання послуг шляхом безперешкодного відвідування та обстеження відповідно до законодавства будь-яких виробничих, торговельних та складських приміщень таких суб’єктів;
 3. відбирати у суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг зразки товарів, сировини, матеріалів, комплектуючих виробів для перевірки їх якості на місці або проведення незалежної експертизи;
 4. проводити контрольні перевірки правильності розрахунків із споживачами за реалізовану продукцію, у тому числі харчові продукти, відповідно до закону;
 5. забороняти суб’єктам господарювання реалізацію неякісної та фальсифікованої продукції;
 6. накладати на винних осіб у випадках, передбачених законодавством, адміністративні та адміністративно – господарські стягнення.

 

Контроль за дотриманням законодавства про рекламу в частині захисту прав споживачів реклами

До функцій відділу належить контроль за розповсюдженням реклами та дотримання вимог антитютюнового законодавства та застосування фінансових санкцій за порушення вимог чинного законодавства України у вищевказаних сферах діяльності.

Засади рекламної діяльності в Україні визначає Закон України «Про рекламу», також цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами.

Основними принципами реклами є: законність, точність,  достовірність, використання форм та засобів, які не завдають споживачеві реклами шкоди.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про рекламу» контроль за додержанням законодавства про захист прав споживачів – щодо захисту прав споживачів реклами, здійснюють Держпродспоживслужба та її територіальні органи та мають право:

 • вимагати від рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами усунення виявлених порушень вимог законодавства;
 • вимагати припинення дій, що перешкоджають здійсненню державного контролю;
 • надавати (надсилати) рекламодавцям, виробникам та розповсюджувачам реклами обов’язкові для виконання приписи про усунення порушень;
 • приймати рішення про визнання реклами недобросовісною, прихованою, про визнання порівняння в рекламі неправомірним з одночасним зупиненням її розповсюдження;
 • приймати рішення про зупинення розповсюдження відповідної реклами;
 • застосовувати штрафи відповідно до Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 26 травня 2004 року № 693.

Відповідальність за порушення законодавства про рекламу несуть:

1) рекламодавці, винні:

 • у замовленні реклами продукції, виробництво та/або обіг якої заборонено законом;
 • у наданні недостовірної інформації виробнику реклами, необхідної для виробництва реклами;
 • у замовленні розповсюдження реклами, забороненої законом;
 • у недотриманні встановлених законом вимог щодо змісту реклами;
 • у порушенні порядку розповсюдження реклами, якщо реклама розповсюджується ними самостійно;

2) виробники реклами, винні у порушенні прав третіх осіб при виготовленні реклами;
3) розповсюджувачі реклами, винні в порушенні встановленого законодавством порядку розповсюдження та розміщення реклами.

 

Контроль за дотриманням законодавства про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення

Законодавство України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення базується на Конституції України і складається з Основ законодавства України про охорону здоров’я (2801-12), Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» за порушення норм цього Закону Держпродспоживслужба та її територіальні органи мають право застосовувати фінансові санкції до суб’єктів господарювання у разі:

 • роздрібної реалізації тютюнових виробів без медичних попереджень споживачів тютюнових виробів і інформаційного напису про вміст нікотину та смоли в диму однієї сигарети (щодо сигарет);
 • роздрібної реалізації тютюнових виробів, у яких вміст шкідливих речовин перевищує встановлені цим Законом допустимі рівні;
 • роздрібної реалізації тютюнових виробів з використанням на їх упаковці слів, що містять додаткові характеристики тютюнових виробів: “з низьким вмістом смоли”, “легкі”, “суперлегкі”, “ультралегкі”, аналоги таких слів іноземними мовами, які створюють враження про те, що такий тютюновий виріб менш шкідливий для здоров’я;
 • імпорту, оптової реалізації тютюнових виробів на території України без медичних попереджень споживачів тютюнових виробів і інформаційного напису про вміст нікотину та смоли в диму однієї сигарети (щодо сигарет);
 • імпорту, оптової реалізації тютюнових виробів на території України, у яких вміст шкідливих речовин перевищує встановлені цим Законом допустимі рівні, – від тисячі гривень до двадцяти тисяч гривень;
 • імпорту, оптової реалізації тютюнових виробів з використанням на їх упаковці слів, що містять додаткові характеристики тютюнових виробів: “з низьким вмістом смоли”, “легкі”, “суперлегкі”, “ультралегкі”, аналоги таких слів іноземними мовами, які створюють враження про те, що такий тютюновий виріб менш шкідливий для здоров’я;
 • виробництва та введення в обіг на території України тютюнових виробів без медичних попереджень споживачів тютюнових виробів і інформаційного напису про вміст нікотину та смоли в диму однієї сигарети (щодо сигарет);
 • виробництва та введення в обіг на території України тютюнових виробів, у яких вміст шкідливих речовин перевищує встановлені цим Законом допустимі рівні;
 • виробництва та введення в обіг на території України тютюнових виробів з використанням на їх упаковці слів, що містять додаткові характеристики тютюнових виробів: “з низьким вмістом смоли”, “легкі”, “суперлегкі”, “ультралегкі”, аналоги таких слів іноземними мовами, які створюють враження про те, що такий тютюновий виріб менш шкідливий для здоров’я;
 • розміщення попільничок або куріння у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
 • невідведення спеціальних місць для куріння, необладнання їх витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, нерозміщення інформації, передбаченої частиною п’ятою статті 13 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення»;
 • порушення заборони щодо реклами, стимулювання продажу та спонсорства тютюнових виробів.