Відділ контролю в насінництві та розсадництві Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області інформує. Відповідно до Закону України «Про насіння і садивний матеріал», пункту 22 Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, затвердженого   постановою    Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 року № 97, Міністерство аграрної політики та продовольства України своїм наказом від 10.07.2017 №3489 (далі-Наказ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 вересня 2017 року за №1142/31010 затвердило новий Порядок маркування та пакування партій насіння та форму етикетки для маркування партії насіння (далі-Порядок), скасувавши попередній наказ Міністерства аграрної політики України від 22 червня 2009 року №426 «Про затвердження Правил пакування та маркування насіння сільськогосподарських культур в Україні», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 липня 2009 року за № 639/16655. Порядок визначає основні вимоги до маркування та пакування партій насіння сільськогосподарських рослин, призначеного для зберігання, сівби та реалізації.

Дія цього Порядку поширюється на всіх суб’єктів насінництва та розсадництва, фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб (далі - суб’єкти), що здійснюють виробництво, доробку та реалізацію насіння.

Обов’язковому пакуванню та маркуванню підлягають усі партії добазового та базового насіння незалежно від призначення, а також партії сертифікованого насіння першої генерації,призначені для реалізації.

 Партії сертифікованого насіння нижчих генерацій, які призначені для реалізації,

допускається зберігати без пакування (у засіках, буртах), але з обов’язковим маркуванням.

Основними видами упаковок, що застосовують в насінництві, є мішки, торбинки,

пакети, контейнери та бігбеги різної місткості, що забезпечують надійну цілісність їх вмісту під час зберігання і транспортування та унеможливлюють зміни їх вмісту після закриття упаковок.

Насіння, призначене для роздрібної торгівлі, фасують у дрібну споживчу тару з

можливим подальшим пакуванням у мішки, коробки, ящики, пачки та інші контейнери.

Мішки, торбинки та пакети з насінням зашивають переважно машинним способом, використовуючи нитки згідно з чинними нормативними документами, що забезпечують механічну міцність зашивання.

Допускається ручне зав’язування, зашивання, заклеювання або термічне зварювання упаковок, виготовлених з відповідних матеріалів, що забезпечує надійність їх закриття.

 Обов’язковому опломбовуванню підлягають лише упаковки, закриті зав’язуванням або іншим способом, який дозволяє здійснювати вільний доступ до вмісту упаковки після остаточного закриття без видимих порушень його цілісності.

Етикетка повинна містити усю необхідну інформацію про партію насіння. Особливості маркування залежать від призначення насіння, виду упаковки і способів його транспортування.

Залежно від категорії (генерації) насіння та його призначення упаковку з насінням маркують етикетками (ярликами) відповідної форми, кольору та змісту.

 Маркування партій насіння здійснюється суб’єктами в процесі доробки та пакування насіння.

Перед відбором проб аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) здійснює огляд сформованих партій насіння та зазначає кількість використаних етикеток, їх номери та особливості маркування в «Акті відбирання середніх (репрезентаційних) проб насіння для визначення посівних якостей».

Невикористані у поточному році етикетки суб’єкти мають право використовувати для маркування насіння, яке буде вироблене у наступному році.

Крім основного тексту, упаковка може містити додаткові позначки (абревіатури, надписи, логотипи, малюнки), що не впливають на зміст інформації про насіння, які можуть наноситись безпосередньо на упаковку.

Нанесення таких позначень може бути здійснене заздалегідь типографським способом або спеціальною водостійкою фарбою за допомогою трафарету.

Зовнішні етикетки можуть виготовлятися з матеріалів на паперовій основі з полівінілхлоридним покриттям чи іншого водостійкого міцного паперу, що забезпечує достатню міцність і не піддається легкому розриванню. Допускається використовувати інші полімерні чи текстильні матеріали, які поряд з міцністю забезпечують якість відображення основної інформації на етикетці. Спосіб закріплення зовнішньої етикетки залежить від виду упаковки та способу його закриття, залежно від чого етикетки пришивають, наклеюють або прив’язують до упаковки.

Внутрішня етикетка, яка вкладається за бажанням суб’єкта всередину упаковки або закріплюється (приклеюється) на її внутрішній бік, повинна відтворювати зміст зовнішньої і може бути виготовлена з матеріалів меншої щільності та міцності.

Для насіння, доробленого і запакованого на насіннєвих заводах, а також для фасованого насіння, призначеного для реалізації, на упаковці зазначаються найменування суб’єкта, його місцезнаходження, де запаковано або розфасовано насіння, із зазначенням реквізитів, а також відомості про перепакування або перемаркування (якщо такі дії мали місце).

Упаковку з насінням гібриду першого покоління (F1) та насінням батьківських форм гібридів кукурудзи або соняшнику маркують додатковими позначеннями, які наносять безпосередньо на упаковку. У додатку до Порядку маркування та пакування партій насіння наведено позначки, які наносяться безпосередньо на упаковку з гібридним насінням та насінням батьківських форм соняшнику та кукурудзи.

На упаковках з протруєним (обробленим) насінням ставлять напис «Протруєно» або «Оброблено», на упаковках з дражованим або інкрустованим насінням - «Інкрустоване» або «Дражоване».

Перепакування та перемаркування партії насіння можливе у разі виникнення необхідності на вимогу суб’єктів відповідно до чинного законодавства. При цьому попередня етикетка видаляється, а нова повинна відтворювати первинну інформацію про партію насіння та містити відмітку про перемаркування та перепакування.

Насіння, яке імпортовано та потребує доробки з подальшим використанням в Україні, підлягає перепакуванню та перемаркуванню.

Перепакування та перемаркування партії насіння, яке було вироблено в іншій країні, проводяться за погодженням з уповноваженим органом країни виробництва, якщо перемаркування проводиться для сертифікації як іншої категорії насіння.

При перепакуванні та перемаркуванні попередня етикетка та пломби видаляються, а нова етикетка повинна відтворювати первинну інформацію про партію насіння. До етикетки включаються інформація про країну-виробника та вказівка, що стосується перепакування та перемаркування.

Усі операції проводять за участю аудитора із сертифікації (агронома-інспектора).

Вищезгаданим Наказом  затверджено форма етикетки для маркування партії насіння з детальним описом її розмірів і  змісту.

В зв’язку з введенням у дію нового Порядку звертаємо увагу всіх суб’єктів, що здійснюють виробництво, доробку та реалізацію насіння на необхідність безумовного дотримання основних вимог до маркування та пакування партій насіння сільськогосподарських рослин, призначеного для зберігання, сівби та реалізації, викладених у цьому нормативному документі.

 

 Заступник начальника Управління фітосанітарної безпеки -

 начальник відділу контролю в насінництві та розсадництві                                                            В.В.Декаленко