Інформативно-правова база

 

 

Конституція України

Кодекс законів про працю України

Закон України “Про державну службу”

Постанова КМУ від 25.03.2016 № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби»

Постанова КМУ від 18.01.2018 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»

Постанова КМУ від 25.03.2016 № 229 «Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби»

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2016
№ 306 «Питання присвоєння рангів  державних службовців  та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями»
 

Постанова КМУ від 06.04.2016 № 270 «Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток»

Постанова КМУ від 23.08.2017 № 640 «Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців»