Новини

Порядок узгодження розташування насіннєвих посівів

З метою отримання якісного насіння при вирощуванні перехреснозапильних сільськогоспода-рських культур (жито, тритикале, гречка, кукурудза, сорго зернове, соняшник, ріпак, гірчиця, редька олійна, суріпиця, тощо) необхідно дотримуватись норм граничної просторової ізоляції від інших видів, сортів та гібридів цих сільськогосподарських культур.

 Враховуючи специфіку діяльності у сфері насінництва та розсадництва, особливий інтерес становить право на перевагу при розташуванні      насіннєвих       посівів сортів рослин перехреснозапильних культур перед іншими товаровиробниками. Особливості реалізації зазначеного права суб’єктами насінництва та розсадництва визначені у Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 7 жовтня 2016 року №365 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 1 листопада 2016 року за №1413/29543).

При укладенні договору про невисівання споріднених перехреснозапильних рослин істотними умовами договору є: 

- вид сільськогосподарських культур, на запобігання перехресному запиленню яких спрямований договір;

- земельні ділянки (поля), на яких розміщуються посіви таких сільськогосподарських культур; 

- перелік споріднених сільськогосподарських культур, які можуть завдати перехресного запилення;

- норми просторової ізоляції при розташуванні насіннєвих посівів перехреснозапильних рослин;

- строк дії договору; 

- гарантії вчасного знищення падалиці культур, які є джерелом небажаного запилення на земельних ділянках в межах норм просторової ізоляції протягом вегетаційного періоду відповідного року; 

- порядок та розмір компенсації збитків (прямої дійсної шкоди та упущеної вигоди) суб’єкту господарювання, який утримується від розміщення у межах норм просторової ізоляції споріднених сільськогосподарських культур.

Господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами. Допускається укладення господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо. До договору про невисівання споріднених перехреснозапильних рослин може додаватися план-схема розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних культур.

Відповідно до Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів, суб’єкти насінництва та розсадництва мають право на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів сортів рослин (клонів, ліній, гібридів першого покоління) перехреснозапильних культур перед іншими суб’єктами господарювання, що здійснюють товарне сільськогосподарське виробництво. Для реалізації вказаного права не пізніше 1 березня року, в якому здійснюватиметься посів, суб’єкт насінництва та розсадництва подає до відповідного територіального органу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі — Держпродспоживслужба) план-схему розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних культур. Під правом на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів розуміють, що в разі подання суб’єктом насінництва та розсадництва плану-схеми розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних рослин до відповідного територіального органу Держпродспоживслужби, інші суб’єкти господарювання не мають права розміщувати посіви споріднених перехреснозапильних рослин на відстані в межах норм просторової ізоляції. Суб’єкт насінництва та розсадництва, від якого план-схема надійшла першою, має право на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів.

У разі надходження плану-схеми розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних рослин, при розміщенні яких будуть порушені норми просторової ізоляції, територіальний орган Держпродспоживслужби протягом семи робочих днів з дати надходження відповідного плану-схеми повідомляє суб’єктів насінництва та розсадництва, що подали відповідні плани-схеми, який саме суб’єкт насінництва та розсадництва має право на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів перехреснозапильних рослин.

Підставою для відмови в наданні переваги при розташуванні насіннєвих посівів перехреснозапильних рослин є відсутність суб’єкта насінництва та розсадництва у Державному реєстрі суб’єктів насінництва та розсадництва.

Право на відшкодування

Статтею 13 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» передбачено право суб’єктів насінництва та розсадництва вимагати відшкодування завданих збитків від перехресного запилення посівів перехреснозапильних культур іншим сортом внаслідок порушення їхнього права на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів. Загальні питання відшкодування майнової шкоди, заподіяної внаслідок перехресного запилення рослин вирощуваного сорту іншим сортом внаслідок невиконання сусіднім виробником умов укладеного з ним договору щодо розміщення посівів перехреснозапильників, врегульовані у Цивільному кодексі України, відповідно до ст. 22 якого особа, котрій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. 

Прийом плану-схеми розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних рослин проводиться за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, 120, Головне управління Держпродспоживслужби в Черкаській області до 1 березня 2018 року.

Контактні особи:

Декаленко В.В. – 0996368557

Підгорний О.П. - 0953069691

 

Заступник начальника управління фітосанітарної безпеки – начальник

 відділу контролю в насінництві та розсадництві                                                                           В.В. Декаленко