Новини

Основні аспекти сертифікації насіння

 

З метою гармонізації законодавства України у сфері насінництва та розсадництва до законодавства ЄС та СОТ, удосконалення національної системи сертифікації насіння і садивного матеріалу Верховною Радою України 08.12.2015 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами» (№864-VIII).

 

З метою гармонізації законодавства України у сфері насінництва та розсадництва до законодавства ЄС та СОТ, удосконалення національної системи сертифікації насіння і садивного матеріалу Верховною Радою України 08.12.2015 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами» (№864-VIII).

Цим Законом внесені зміни до Законів України «Про насіння і садивний матеріал», «Про охорону прав на сорти рослин».  Прикінцевими    та    перехідними положеннями Закону встановлено, що Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування (опубліковано 31.12.2015 року), тобто 30.06.2016 року.

 31.05.2016  Верховна Рада прийняла проект Закону №4739 «Про внесення змін до розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами» (щодо відтермінування набрання чинності окремих положень)», яким передбачено, що «цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року», крім ряду пунктів і абзаців, які «набирають чинності з дня його опублікування», тобто 30.06.2016 року.

На даний час ринок насіння України регулюється у відповідності до внесених змін до  вищевказаних Законів.

Отже,  з 2017 року змінилася система сертифікації насіння. Забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері насінництва та розсадництва  та забезпечення проведення визначення сортових та посівних якостей насіння і сортових та товарних якостей садивного матеріалу закріпили за Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері насінництва, розсадництва та  обігом насіння і садивного матеріалу на території України покладено відтепер на Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. В нашій області таку функцію виконує відділ  контролю в насінництві та розсадництві   Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області.

У свою чергу,  відповідно до статей 7, 18 Закону України «Про насіння та садивний матеріал»  та наказу Міністерства Аграрної політики та продовольства України №7 від 19.01.2017 року функції сертифікації насіння  та садивного матеріалу покладені на  Державне підприємство «Державний  центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції».

Також це Державне підприємство визначено адміністратором Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), Реєстру органів з оцінки відповідності, Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, держателем яких є Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Статею 12 Закону України  «Про насіння та садивний матеріал»(далі -Закон) передбачено, що:

 фізичні особи - підприємці та юридичні особи мають право на виробництво насіння та/або садивного матеріалу, за умови додержання майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

фізичні особи - підприємці та юридичні особи мають право на виробництво насіння і садивного матеріалу для його реалізації, за умови їх включення до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, а також у випадках, передбачених цим Законом.

фізичні особи - підприємці та юридичні особи, не включені до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, мають право здійснювати реалізацію насіння і садивного матеріалу лише за умови наявності сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та додержання майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

Стаття 12-2  цього ж Закону  наголошує про те, що для включення до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва фізична особа - підприємець або юридична особа  повинна подати заяву до Міністерства аграрної політики і продовольства.

Інформуємо юридичних та фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність у сфері насінництва та розсадництва про те, що до початку проведення польового оцінювання посівів та багаторічних насаджень  вам необхідно своєчасно подати відповідні заяви з метою включення до Державного реєстру суб’єктів насінництва
та розсадництва на 2018 рік.

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.06.2016 №198 «Про затвердження форм заяв, які подаються для включення заявника до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва та для внесення змін до відомостей, які містить такий реєстр», заяви подаються за визначеними формами на адресу: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Стаття 15 Закону передбачає, що насіння і садивний матеріал вводяться в обіг після їх сертифікації. 

Виходячи зі статті 17  Закону України «Про насіння та садивний матеріал»  та пункту 28 «Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів  на насіння та/або садивний матеріал», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №97 від 21.02.2017 року, кожна партія насіння і садивного матеріалу для реалізації повинна супроводжуватися сертифікатами:

насіння — сертифікатом, що засвідчує його сортові якості, та сертифікатом, що засвідчує його посівні якості;

садивний матеріал — сертифікатом, що засвідчує його сортові якості, та сертифікатом, що засвідчує його товарні якості.

Використання для сівби/ посадки насіння та/або садивного матеріалу, що не має відповідного сертифіката, забороняється.

Звертаємо  увагу юридичних та фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність у сфері насінництва та розсадництва  і планують у 2018 році здійснювати реалізацію насіння та садивного матеріалу  на те, що згідно  пунктів 8,9,10 «Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 року №97, якими  передбачено процедуру проведення сертифікації  та видачі сертифікатів, що засвідчують сортові і посівні якості насіння або сортові і товарні якості садивного матеріалу суб’єкти господарювання повинні додавати до Заявки на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу крім інших документів, передбачених цим нормативним документом копії сертифікатів, виданих на насіння або садивний матеріал попередньої генерації під час послідовного розмноження.

Сертифікація  насіння та садивного матеріалу — це одна з головних умов для здійснення діяльності в сфері насінництва  і розсадництва та виведення насіння як продукту на  внутрішній та зовнішні ринки. 

Добросовісні постачальники та виробники насіння проходять заходи превентивного нагляду через систему сертифікації  насіння та внесення до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва. Крім того, права споживачів виробників продукції насінництва та розсадництва на якісне насіння і садивний матеріал забезпечені прийняттям Постанови КМУ від 18.08.2017 № 615, якою визначено офіційну процедуру проведення арбітражного (експертного) визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу. Проведення такої процедури відбувається на вимогу споживачів та виробників продукції насінництва та розсадництва у разі їх невпевненості у відповідності посівних якостей придбаного насіння або товарних якостей придбаного садивного матеріалу.

Арбітражне (експертне) визначення якості насіння в нашій області проводиться спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області за заявою фізичної особи-підприємця або юридичної особи шляхом відбору арбітражної проби та аналізу насіння, за умови, що строк дії сертифіката не закінчився.

На жаль, поки що в державі  ми маємо ситуацію, коли на насіннєвому ринку  присутні  підробки насіннєвого та садивного матеріалу, порушуються права інтелектуальної власності на сорт, в обігу зустрічається насіння, яке не відповідає сорту та із дуже низькими якісними показниками. Отже, придбання насіння без відповідних сортових та посівних документів пов'язане з високими ризиками.  Наша  мета полягає в тому, щоб максимально убезпечити учасників ринку від фальсифікатів. Тому роботи у цьому напрямі ще багато.

 

 

Заступник начальника Управління фітосанітарної безпеки – начальник

відділу контролю в насінництві та  розсадництві                                                                        В.В. Декаленко