Новини

Захист від підробок насіння

 Захист від підробок насіння – спільна справа для виробників, споживачів та держави.

Без якісного насіння врожаю не буде, – ця відома істина мала б уже давно стати повсякденним гаслом для українських аграріїв. Однак, щороку деякі сільгоспвиробники наступають на одні й ті самі граблі, купуючи дешеве, проте неякісне, підроблене насіння.

На рин­ку насіння, на жаль, має місце  не­до­б­ро­совісна кон­ку­ренція, яка поро­д­жує та­ке га­неб­не яви­ще, як контрафакт.

 

Що ж таке контрафактне насіння?

Мо­ва йде про ви­ко­ри­с­тан­ня відо­мих «тор­го­вих ма­рок» (імітація, підроб­ка та фаль­сифікація), під ви­дом яких на рин­ку ре­алізується то­тож­ний про­дукт, який має інше від оригіна­ль­но­го по­хо­д­жен­ня та містить у собі за­гро­зи не­до­от­ри­ман­ня очіку­ва­но­го    кінце­во­го   ре­зуль­та­ту    для спожи­ва­ча та ав­торсь­ко­го відшко­ду­ван­ня, а та­кож   еле­мен­ти  імідже­вих   ри­зиків   для ком­паній-оригіна­торів. Так, у ви­пад­ку по­льо­вих куль­тур (ріпа­ку, ку­ку­руд­зи, соняш­ни­ку, цу­к­ро­вих бу­ряків) май­же га­ран­то­ва­но «не­до­от­ри­ман­ня» вро­жаю від кількох відсотків (за спри­ят­ли­вих по­год­них умов та до­три­ман­ня тех­но­логії) до кількох де­сятків відсотків.

Ко­жен гос­по­дар праг­не оп­тимізу­ва­ти ви­т­ра­ти на  прид­бан­ня насіння.  Економія на 100 га у $5 тис. — знач­на су­ма для всіх вітчиз­ня­них виробників. Нерідко гос­по­дар­ст­ва йдуть на це свідо­мо, сподіва­ю­чись на по­го­ду, спри­ят­ливі умо­ви і елементарну вдачу. Проте не­до­от­ри­мання 20–30% вро­жаю із засадженої ділянки мо­же призвести до втрати 40–50 тис. дол.  Тож, як ба­чи­мо, еко­номія хо­ча і має бу­ти еко­ном­ною, од­нак ча­с­то грає злий жарт.

При купівлі насіння ми радимо сільгоспвиробникам  витратити півгодини й уточнити дані про виробника та реалізатора насіння, адже це може врятувати від значної втрати врожаю.

Звертаємо  Вашу  увагу на деякі моменти, які повинні Вас насторожити  при купівлі насіння:

  • продаж насіння урожаю минулих років по зниженим цінам;
  • великий асортимент насіння;
  • підприємства, які мають низький рівень Статутного капіталу, основних фондів, власних виробничих потужностей і споруд по зберіганню насіння;
  • підприємства, які не є офіційними дистриб’юторами.

У потенційного покупця насіння мають виникнути сумніви, якщо насіння пропонує «нова», невідома фірма.

У такої фірми завжди наявний повний асортимент продуктів з будь-якої країни походження, особливо популярних серед споживачів, як наприклад, США та країни Європейського Союзу. Таке насіння, як правило, все з одного мішка, і все «свіже» – поточного або минулого року виробництва, чого дуже часто не буває навіть у офіційних дистриб’юторів. «Менеджерами» такої фірми, зазвичай, є приватні підприємці, які залишають лише номер мобільного телефону. Як правило, така фірма надає «гарний» сервіс – доставку насіння до воріт покупця, а не зі складу, щоб не дізналися, де роблять фальсифікат. Дуже часто привозять 1–2 мішки для зразка і пробу, іноді такі перші мішки навіть є оригінальними, проте потім, після оплати чи перевірки справжності, доставляють решту – вже фальсифіковане насіння.

Інколи такі фірми продають фальсифіковане насіння в кредит, коли авансовий платіж становить 20–50% і вже забезпечує їм покриття витрат і певний прибуток. Як правило, більшість розрахунків здійснюють за готівку, а в разі безготівкових розрахунків надають реквізити фірми-одноденки.

Існує багато способів появи на ринку насіння низької якості, контрафактного. Зазвичай для такого роду фальсифікацій знадобиться просте товарне зерно, або некондиційне насіння, фарба, «правильні» мішки та папірці, зовні схожі на сертифікати, що засвідчують сортові і посівні якості насіння.

Якісне насіння обов’язково обробляють засобами захисту рослин. Добросовісні виробники для фарбування насіння використовують якісні барвники. Підроблене насіння обробляють нестійким барвником, який при  його транспортуванні в мішках відпадає. Отже, якщо ви виявили у мішку пил від фарби - це може свідчити про підробку.

Фірмові мішки – найбільш з технологічної точки зору складний  елемент захисту від підробок.  Провідні виробники ставлять на мішки голографічні знаки, спеціальні етикетки з QR-кодом і іншими секретними засобами захисту від фальсифікації.

Ми радимо вам з підозрою відноситися до мішків, які прошиті декілька разів, оскільки це може свідчити про те, що нечисті на руку «комерсанти» можуть висипати фірмове насіння і заповнити «суперзахищений» мішок чим прийдеться.

Слід звернути увагу також і на рік, коли було вирощене насіння, оскільки при використанні навіть «правильних» мішків на них можуть бути етикетки-копії вже проданого у минулих роках насіння з номерами партій, яких немає у базі даних компанії-виробника для продажу у цьому році.

Також перед купівлею все ж таки пропонуємо сільгосптоваровиробникам з’ясувати як виглядає оригінальний мішок. Для цього потрібно зайти на сайт компанії-виробника. Ззовні мішки можуть бути подібними, проте можливо замітити наявність або відсутність зайвих літер у логотипі бренда, або у назві насіння, або ж  кольорова гамма пакування не чітка.

 Слід сказати, що більшість компаній – виробників насіння дбає про захист своєї продукції.

Наприклад, дуже показовим у цьому відношенні є досвід компаній   DuPont Pioneer. Запроваджена цією компанією система захисту DuPont™ Izon дозволила значно скоротити обсяги фальсифікованої продукції на українському аграрному ринку.

Захисна система постійно оновлюється і вдосконалюється, створюються додаткові механізми перевірок та підтвердження справжності продукції. Це не дає змоги шахраям «звикнути» до захисту та навчитися його вірогідно підробляти.

Є свої захисні системи і у інших виробників. Так, компанія Limagrain розміщує на кожному мішку з насінням спеціальний QR-код, який можна прочитати та перевірити за допомогою мобільного додатку або безпосередньо через сайт компанії.

QR-код є новою версією штрихкоду.

Абревіатура QR (quick response) перекладається з англійської як «швидка відповідь». Головна перевага QR-коду – просте розпізнавання сканувальним обладнанням (в тому числі і фотокамерою мобільного телефону), що надає широкі можливості.

QR-код дозволяє максимально швидко отримати відповідь від компанії «Лімагрейн», оригінальний мішок чи ні.

Що необхідно, щоб прочитати QR-код?

·   Смартфон з налаштованим доступом до мережі Інтернет.

·   Спеціальне програмне забезпечення (в багатьох смартфонах воно вже встановлене або його можна безкоштовно завантажити з Інтернету).

Шкода, заподіяна фальсифікатом, може досягати жахливих розмірів, навіть призводити до повної втрати врожаю.

Для того щоб ви не придбали підроблене насіння, рекомендуємо дотримуватись наступних порад:

1. Слід перевірити:

- чи мають суб’єкти господарювання право його реалізовувати;

- чи включений виробник, у якого ви плануєте придбати насіння, до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва;

- яку кількість насіння було заявлено на реалізацію.

2. Краще купувати насіння у  офіційних дистриб’юторів.

Їх перелік Ви можете знайти на сайтах виробників насіння, або дізнатись у  регіональних представників чи зателефонувавши до офісу насіннєвих компаній.

3. Вимагайте  два сертифіката:

-Сертифікат, що засвідчує сортові якості насіння;

-Сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння;

й обов’язково перевіряйте відповідність інформації у сертифікатах та на  етикетці на мішку. Номер партії та країна виробництва насіння повинні співпадати. Не слід довіряти незасвідченим копіям сертифікатів.

Якщо виникають сумніви щодо сертифікатів - ви  завжди зможете перевірити сертифікат, який надає вам продавець насіння через електронний доступ до «Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал».

4. Звертайте увагу на упаковку насіння. Отримуючи партію продукції, обов’язково перевірте наявність двох етикеток (внутрішньої та зовнішньої).

Мінагрополітики затверджено наказ від 10.07.2017 №348 "Про затвердження Порядку маркування та пакування партій насіння і форми етикетки".

Етикетка повинна містити усю необхідну інформацію про партію насіння. Особливості маркування залежать від призначення насіння, виду упаковки і способів його транспортування.

   Залежно від категорії (генерації) насіння та його призначення упаковку з насінням маркують етикетками (ярликами) відповідної форми, кольору та змісту.

 

ФОРМА 
етикетки для маркування партії насіння

1. Форма етикетки прямокутна, мінімальний розмір (довжина х ширина) - 110 х 67 мм. Текст друкується чорним кольором.
2. На лицьовому боці етикетки лівий край з написом «Державне підприємство «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» обкантовано чорною смугою завширшки 30 міліметрів, решта лицьового боку етикетки фарбується таким кольором: 
для добазового насіння - білим з фіолетовою смужкою завширшки 10 міліметрів, розміщеною по діагоналі з лівого нижнього кута етикетки; 
для базового насіння - білим; 
для сертифікованого насіння першої генерації, гібридів першого покоління - блакитним; 
для сертифікованого насіння другої генерації, наступних генерацій - червоним, для суміші насіння - зеленим; 
для неостаточно сертифікованого насіння - сірим.
3. По центру лицьового боку етикетки наведено фоновою сіткою дві великі літери «UA».
4. У нижній частині етикетки зазначається її індивідуальний номер, визначений державним підприємством «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції».

 

Лише після  такої ретельної перевірки можна бути впевненим, що ви купуєте якісне насіння.

Ук­раїна після всту­пу до СОТ до­кла­ла знач­них зу­силь у бо­ротьбі з контрафактом та до­сяг­ла пев­но­го про­гре­су в пи­тан­нях за­хи­с­ту прав інтелектуальної влас­ності. Тож сподіваємось, що за­побіган­ня по­трап­лян­ню контра­фак­ту забезпечить вихід на ринок лише насіння, яке пройшло весь процес сертифікації і в установленому законом порядку було запаковане, промарковане і має відповідну етикетку та сертифікат на насіння. Весь комплекс запобіжних заходів  як з боку держави так і всіх учасників ринку  спри­я­ти­ме по­даль­шо­му зрос­тан­ню га­лузі насінництва і розсадництва, розширення експортного потенціалу галузі та збільшенню обсягів надходження інвестицій та ста­не запорукою фор­му­ван­ня по­зи­тив­но­го міжна­род­но­го іміджу на­шої країни. 

 

 

Заступник начальника Управління фітосанітарної безпеки – начальник

відділу контролю в насінництві та  розсадництві                                                                                     В.В. Декаленко