Новини

Затверджено методику проведення ділянкового (грунтового) та лабораторного контролю.

 

Відділ контролю в насінництві та розсадництві Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області  інформує суб’єктів насінництва та розсадництва  нашої області про те, що відповідно до статті 7 Закону України «Про насіння і садивний матеріал», пунктів 19 та 21 Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 року №97, підпункту 2 пункту 3, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року №1119, наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16 січня 2018 року затверджено Методику проведення ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю (POST-control).

Метою проведення ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю є встановлення достовірності сортової чистоти відповідного сорту (гібриду, лінії) на всіх етапах розмноження насіння для надання гарантії, що якість виробленого насіння знаходиться на належному рівні.

Партія насіння на всіх етапах виробництва має відповідати сортовим та посівним якостям. Визначення сортових якостей насіння здійснюється шляхом польового оцінювання, ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю на відповідність сорту морфологічним ознакам, визначеним під час його державної реєстрації.

При проведенні ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю здійснюється ідентифікація та порівняння морфологічних ознак вегетативних і генеративних органів рослин сорту на ділянках контрольного і стандартного зразків у відповідні фенологічні фази росту та розвитку в польових та лабораторних умовах, відповідно до Методик проведення експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність і стабільність для відповідного ботанічного таксону.

Ділянковий (ґрунтовий) та лабораторний сортовий контроль проводять у польових і лабораторних умовах шляхом візуальної порівняльної оцінки, враховуючи методичні вимоги щодо морфологічного опису сортів рослин, які визначено Методикою проведення експертизи на відмінність, однорідність та стабільність для відповідних ботанічних таксонів. Візуально порівнюють рослини ділянки, засіяної насінням контрольного зразка, з рослинами ділянки, засіяної стандартним зразком.

Кількість нетипових рослин на контрольній ділянці враховують для встановлення сортової чистоти, норми якої передбачені чинними Методиками з польового інспектування для відповідного ботанічного таксону.

Методика проведення ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю стосується сортів ботанічних таксонів, які включено до усіх насіннєвих схем ОЕСР, а саме: кормових трав і бобових видів; хрестоцвітих та інших олійних і прядивних видів; зернових видів; кукурудзи; сорго; буряку кормового і цукрового; овочевих видів; конюшини підземної та схожих з нею видів.

 

Заступник начальника Управління фітосанітарної безпеки – начальник

відділу контролю в насінництві та  розсадництві                                                                                    В.В. Декаленко