Новини

Ввезення на територію України насіння і садивного матеріалу

 

Ввезення на територію України насіння і садивного матеріалу сорту, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

 


Ввезення на територію України та вивезення за її межі насіння і садивного матеріалу сорту, не занесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та/або до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку регламентується статтею 20 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» та Порядком видачі або відмови у видачі,переоформлення, видачі дублікатів, анулювання підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу, не внесеного до

 Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та/або до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, для селекційних, дослідних робіт і експонування затвердженим Постановою Кабінету міністрів України від 05 жовтня 2016 року за №691 (далі – Порядок).

Зразки насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Переліку сортів рослин ОЕСР, ввозяться в Україну та вивозяться з України для селекційних, дослідних робіт і експонування фізичними особами - підприємцями або юридичними особами, які здійснюють виробництво насіння та/або садивного матеріалу (далі - суб’єкти насінництва та розсадництва), діяльність яких згідно з установчими документами пов’язана з селекційними, дослідними роботами, на підставі підтвердження.

Обсяг зразків насіння і садивного матеріалу сорту рослин, що ввозяться для селекційних, дослідних робіт і експонування протягом одного календарного року, не повинен перевищувати тридцятикратної кількості посадкового матеріалу сорту, що надається для проведення протягом одного року польових досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність для поширення в Україні.

Для сортів рослин (родів і видів), рішення щодо придатності яких для поширення в Україні приймається за даними заявника, зразки насіння та садивного матеріалу для селекційних, дослідних робіт і експонування ввозяться в кількості, що подається разом із заявкою на сорт рослин.

Для отримання підтвердження суб’єкт насінництва та розсадництва звертається до Держпродспоживслужби або до центру надання адміністративних послуг із заявою за встановленою формою.

Інформація про прийняття заяви Держпродспоживслужбою або центром надання адміністративних послуг у встановленому порядку надсилається органові у сфері митної справи.

Держпродспоживслужба або центр адміністративних послуг розглядає подану суб’єктом насінництва та розсадництва заяву та протягом п’яти робочих днів з дати її отримання приймає рішення про видачу підтвердження або про обґрунтовану відмову в його видачі.

Підтвердження за формою згідно з додатком 1 або обґрунтована відмова в його видачі за формою згідно з додатком 2 Порядку оформлюється на бланку Держпродспоживслужби та надсилається (вручається) суб’єктові насінництва та розсадництва, а також органові у сфері митної справи не пізніше наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.

Підтвердження діє з дня його видачі до дати фактичного ввезення в Україну або вивезення з України погодженого обсягу насіння або садивного матеріалу, але не довше одного року.

Суб’єкт насінництва та розсадництва забезпечує використання зразків насіння і садивного матеріалу, що ввозяться на територію України для селекційних, дослідних робіт і експонування, відповідно до призначення.

Суб’єкт насінництва та розсадництва, який отримав підтвердження, не пізніше 1 лютого року, наступного за роком, в якому здійснене ввезення, письмово інформує Держпродспоживслужбу про фактичний обсяг ввезених зразків насіння та/або садивного матеріалу, місце вирощування, обсяги одержаного врожаю, оцінку стійкості проти хвороб та дії стресових факторів, його подальше використання, крім розмноження та реалізації насіння і садивного матеріалу на території України.

Відповідно до Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в області та Положення про Відділ контролю в насінництві та розсадництві (далі – Відділ) останній здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням норм статті 20 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» та Порядку.

Рішенням колегії Держпродспожиівслужби України Відділу доручено посилити контроль за використанням зразків насіння і садивного матеріалу, що ввозиться на територію України для селекційних, дослідницьких робіт та експонування. Тобто відповідно до доручення спеціалісти Відділу будуть встановлювати достовірність розташування посівів згідно з інформацією, наданою у заявці для отримання підтвердження на ввезення насіння і садивного матеріалу суб’єктів господарювання, де заплановано розташування ділянок для селекційних, дослідних робіт і експонування.

 

Заступник начальника управління фітосанітарної безпеки – начальник

відділу контролю в насінництві та розсадництві                                                                                   В.В. Декаленко