Новини

Контроль за лісовим насінництвом

Черкаська область славиться цінними мальовничими лісами. Ліси Черкащини за своїм екологічним і соціально-економічним значенням та місцезнаходженням виконують переважно захисні, кліматорегулюючі, водоохоронні та оздоровчі функції. Вони відіграють значну роль у розвитку регіональної економіки, покращенні навколишнього природного середовища.

Сучасний стан та поширення лісів на території Черкаської області – це, в першу чергу, результат людської діяльності. Лісові насадження Черкаської області переважно 

створені штучно (понад 70%). Середній вік лісів – 62 роки. На території лісового фонду області існує 132 заповідні об’єкти (заказники, пам’ятки природи, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, заповідні урочища), які займають площу понад 13 тис. га.

В області розташований один з найвідоміших у нашій країні пристепових борів – Черкаський. Це найбільший в Україні острівний масив соснового лісу, який природно виник і зберігся до наших днів на південному кордоні ареалу сосни звичайної.

На Черкащині також знаходиться особлива пам’ятка природи й історії – це унікальний лісовий масив «Холодний Яр», який має історичне та природоохоронне значення. Лісовий фонд урочища “Холодний Яр» представлений переважно високопродуктивними насадженнями штучного походження. За кількістю унікальних археологічних, історичних, наукових об`єктів, а їх тут налічується понад 150 найменувань, «Холодний Яр» займає перше місце в Україні.

Багата Черкащина і на дерева – пам’ятки природи. Це особливо видатні природні витвори, які охороняються у первозданному вигляді, оскільки мають наукове, культурне й естетичне значення. Серед них, зокрема, дуб Шевченка і сосна Гоголя в селі Прохорівка, дуб Максима Залізняка поблизу хутора Буда та ряд інших. Диво Черкащини – поєднання вільхи та дуба звичайного, які зрослися стовбурами і мають висоту понад 20 метрів.

Управління лісовим господарством у лісах Державного агентства лісових ресурсів України на території Черкаської області здійснює Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства, до складу якого входить 10 структурних підрозділів – лісових господарств, що мають права юридичних осіб.

Правильне та безперервне ведення лісонасіннєвої справи – це головна  передумова створення продуктивних, якісних і стійких лісових насаджень. Основним завданням лісового насінництва є одержання насіння лісових порід з цінними спадковими властивостями та високою посівною якістю.

Високий рівень лісового насінництва забезпечується організацією насіннєвого контролю, який передбачає систему заходів фенологічних спостережень та контролю за якістю насіння, дотримання технологій переробки лісонасінної сировини, зберігання насіння та підготовки його до висівання.

До складу Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області входить  відділ контролю  в насінництві та розсадництві Управління фітосанітарної безпеки( далі-Відділ).

До повноважень Відділу належать здійснення державного нагляду (контролю) за:

  • діяльністю суб'єктів усіх форм власності і господарювання у сфері  насінництва та розсадництва, включаючи лісове та квітково-декоративне насінництво та розсадництво;
  • дотриманням вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва;
  • обігом насіння і садивного матеріалу на території  області;
  • дотриманням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин на підприємствах, в установах і організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування  і форми власності.

Наразі виникла  необхідність прийняття змін до Закону України «Про насіння і садивний матеріал» (далі-Закон) щодо забезпечення умов ефективного ведення лісового насінництва та розсадництва .

Щорічно в Україні для відтворення лісів заготовляється близько одного мільйона кілограм лісового насіння, що отримується з лісонасінної бази. Якісне насіння і садивний матеріал лісових рослин є основою підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу лісів і збереження природного різноманіття в лісах. Тому законодавче врегулювання питань ведення лісового насінництва та розсадництва за видами лісових рослин унеможливить використання низькоякісного лісового насіння та садивного матеріалу невідомого походження та забезпечить виконання основних вимог щодо ведення лісового господарства в Україні.

Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин підготував проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про насіння і садивний матеріал» (щодо забезпечення умов ефективного ведення лісового насінництва та розсадництва)», реєстраційний №6083 від 14.02.2017.

Пропонується доповнити статтю 1 Закону наступним формулюванням понять:

«лісове насінництво – система селекційних і організаційно-технічних заходів, спрямованих на одержання в промислових обсягах насіння лісових рослин із цінними спадковими ознаками;»;

«моніторинг лісового насінництва та розсадництва - комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль за станом та тенденціями розвитку лісового насінництва та розсадництва».

Решта змін, запропонованих в законопроекті, спрямовані на:

  • визначення повноважень органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, у сфері насінництва та розсадництва, щодо організації ведення лісового насінництва та розсадництва, як первинної ланки ведення лісового господарства;
  • запровадження обов’язкової державної сертифікації насіння і садивного матеріалу видів лісових рослин при їх реалізації;
  • запровадження обов’язкової державної сертифікації насіння видів лісових рослин для ведення господарської діяльності.

Правові норми цього проекту внесення змін до  Закону стосуються прав та обов’язків фізичних осіб – підприємців або юридичних осіб, які здійснюють господарську діяльність у сфері лісового насінництва та розсадництва за видами лісових рослин.

Ухвалення проекту Закону надасть можливість фізичним особам- підприємцям та юридичним особам здійснювати законодавчо врегульовану господарську діяльність з виробництва, розмноження, збереження, реалізації та використання насіння і садивного матеріалу видів лісових рослин, яке використовується для ведення лісового господарства.

При здійсненні моніторингів діяльності насіннєвих компаній, які займаються реалізацією насіння та садивного матеріалу сільськогосподарських, лісових, квітково-декоративних і лікарських рослин  на території Черкаської області спеціалісти Відділу при безпосередньому спілкуванні з суб’єктами насінництва та розсадництва  проводять роз’яснення  положень Закону України «Про насіння і садивний матеріал», «Про внесення змін до «Кодексу України про адміністративні правопорушення» щодо відповідальності за порушення законодавства з питань насінництва та надають методичну і практичну допомогу з питань покращення якості насіння. Метою діяльності нашого Відділу є встановлення прозорих партнерських відносин з усіма учасниками ринку насіння.

 

Заступник начальника Управління фітосанітарної безпеки -

начальник відділу контролю  в  насінництві та розсадництві                                                                                 В.В. Декаленко