Новини

Пам’ятка щодо застосування пестицидів

ПАМЯТКА

щодо гігієнічних вимог при застосуванні, зберіганні, транспортуванні, реалізації пестицидів і агрохімікатів

Актуальність дотримання санітарно-гігієнічних вимог при роботі з пестицидами та агрохімікатами обумовлена наступними чинниками:

 • необхідністю їх застосування у сільському господарстві з метою знищення шкідників, збудників хвороб, бур’янів, збільшення урожайності;
 • застосуванням азотних мінеральних добрив без урахування екологоагрохімічної характеристики ґрунтів, що призводить до надлишку нітратів у рослинницькій продукції;
 • небезпечністю пестицидів та агрохімікатів для здоров’я людей внаслідок їх токсичності,  кумулятивної, алергенної, тератогенної, ембріотоксичної, мутагенної та  канцерогенної дії, а також значної стійкості в ґрунті;
 • використанням сільськогосподарської продукції для харчування населення, насамперед, організованих колективів у закладах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту;
 • значною питомою вагою порушень чинного санітарного законодавства: відсутність паспортизованих складів, транспорту, планів застосування, виробничого контролю стану довкілля, сільськогосподарської сировини, кормів, продукції, проходження медичних оглядів, спеціальної підготовки працюючими з пестицидами;
 • реєстрацією скарг від населення при застосуванні пестицидів та агрохімікатів в межах та за межами населених пунктів, особливо авіаційним методом.

З метою недопущення порушень вимог чинного законодавства, попередження виникнення отруєнь людей, насамперед групових, професійних хвороб, пов’язаних із  застосуванням, зберіганням, транспортуванням та реалізацією пестицидів і агрохімікатів  необхідно пам’ятати наступне:

 1. Використовувати  потрібно пестициди і агрохімікати, які зареєстровані та дозволені для застосування в Україні.
 2. Для усіх суб’єктів господарювання обов’язковими для виконання є правила транспортування, зберігання, використання, реалізації пестицидів і агрохімікатів.
 3. Для зберігання, проведення фасування засобів захисту рослин, мінеральних добрив  облаштовуються та обладнуються спеціалізовані майданчики, склади, які повинні проходити щорічну паспортизацію з оформленням Санітарного паспорта.
 4. Санітарні паспорти на склади можна отримати у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Черкаській області, санітарні паспорти на транспорт, призначений для перевезення пестицидів та агрохімікатів – у міських, районних  управліннях Головного управління Держпродспоживслужби області.
 5. Плани застосування пестицидів та отрутохімікатів на відповідних адміністративних територіях погоджуються територіальними управліннями Держпродспоживслужби, плани застосування авіаційним методом – Головним управлінням Держпродспоживслужби в Черкаській області .
 6. Відомчий контроль за вмістом пестицидів та солей важких металів, радіонуклідів у воді водойм, ґрунтах, атмосферному повітрі, сільськогосподарській сировині та продукції (овочі, зелень, ягоди, плоди, м'ясо, риба, молоко, мед), кормах здійснюється акредитованими лабораторіями.
 7. Гігієнічні вимоги при проведенні будь-яких операцій з пестицидами регламентовані Водним, Земельним та Митним Кодексами України, Законами України «Про пестициди і агрохімікати»,  «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону атмосферного повітря», «Про оцінку впливу на довкілля», «Про охорону земель», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про основні принципи та вимоги безпечності та якості харчових продуктів»,  «Про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», «Про захист рослин»,  «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про охорону праці», Постановами КМУ від 27.07.1995р. № 554 «Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять екологічну небезпеку»,  від 04.03.1996р. № 288 «Порядок надання дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів іноземного виробництва»,  від 16.01.1996р. № 92 «Порядок застосування пестицидів на територіях, що зазнали радіологічного забруднення та в зонах надзвичайних екологічних ситуацій», від 27.03.1996р. №354 «Порядок вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них»,   від 02.11.1995 р. № 881 «Порядок державного обліку наявних та використання пестицидів і агрохімікатів»,  від 18.09.1995 р. №746 «Порядок одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосування та торгівлю пестицидами і агрохімікатами»,  а також Державними санітарними правилами «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» ДСП 8.8.1.2.001-98,  Державними санітарними нормами та правилами «Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, води водоймищ, ґрунтів» ДСанПіН 8.8.1.2.34-000-2001, Державними санітарними правилами «Авіаційне застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві» від 18.12.1996р.№ 382 та ін..

  

Начальник відділу державного нагляду за дотриманням

санітарного законодавства Уманського міськрайонного управління                                                 Качанова Л.П.