Новини

Сертифікація насіння призначеного для міжнародної торгівлі.

Верховна Рада України ухвалила 22 грудня 2010 року Закон N2843-VI "Про ратифікацію Конституції Міжнародної асоціації з контролю за якістю насіння".
Ратифікація зазначеної Конституції забезпечила повноправне членство України в Міжнародній асоціації з контролю за якістю насіння, дала змогу видавати сертифікат міжнародного зразка на якість насіння, зменшила перешкоди для руху насіння між державами, оскільки сертифікат на насіння

Міжнародної асоціації з контролю за якістю насіння (ІСТА)(далі-Асоціація) визнається всіма країнами - членами цієї міжнародної асоціації. 
Асоціацією розроблено стандартні процедури відбору зразків й аналізу насіння, з метою сприяння однаковому застосуванню цих процедур для оцінювання насіння, що є в обігу в міжнародній торгівлі.

В цій статті ми надамо роз’яснення щодо основних моментів, які стосуються  відбирання проб згідно правил ІСТА.

Метою відбору проб   є отримання  проби необхідного розміру, по якій можна провести аналіз і в якій присутні ті ж самі компоненти і в тих же самих пропорціях, що і в даній партії насіння.

Партія представляє собою певну кількість фізично однорідного насіння, на яке можна видати міжнародний сертифікат.

Нагадаємо деякі основні терміни і визначення, які використовуються при відбиранні проб та визначенні якості насіння.

Первинна проба (точкова проба) – являє собою невелику кількість насіння, відібраного із однієї точки партії.

Складена проба – об’єднання первинних проб (точкових проб), відібраних від партії.

Складену пробу отримують шляхом відбору із різних місць і глибини партії первинних проб (точкових проб) із послідуючим їх об’єднанням. Із цієї проби за один або декілька етапів отримують зменшені проби. При цьому пробу ретельно перемішують і з допомогою дільників або вручну ділять на частини до отримання проби необхідного розміру.

Розмір складеної проби зазвичай набагато більший,  ніж необхідно для різних аналізів  і в цьому випадку вона повинна бути зменшена. Подана на аналіз проба направляється в лабораторію. Вона представляє собою складену пробу, зменшену настільки, наскільки це необхідно.

Робоча проба – зменшена проба, яка виділена в лабораторії з представленої на аналіз проби, для визначення окремих показників якості, які описані в Правилах ІСТА.

Зменшена проба (субпроба) – це частина робочої проби, отримана шляхом зменшення проби, для відбору якої застосовано один із методів відбору проб.

Для видачі оранжевого або зеленого міжнародного сертифікату партія насіння повинна відповідати слідуючим вимогам:

  • розмір партії не повинен перевищувати кількість, яка вказана в табл. 2 Правил ІСТА. Відхилення від цього розміру допускається не більше 5%, за винятком насіння трав і декоративних культур. (Тут хочу зазначити, що наші норми, які  зазначені в ДСТУ 4138-2002 відповідають цим вимогам.)
  • до часу відбору проб партія повинна бути ретельно підготовлена – складатися із насіння однієї культури і бути однорідною по своєму складу, наскільки це практично можливо. Неоднорідність партії не допускається. Якщо відбірник проб помітив неоднорідність партії, від відбору необхідно відмовитися до з’ясування обставин.

 Партія насіння повинна знаходитися в контейнерах, що самозакриваються або опломбованих мішках чи контейнерах, з етикеткою або маркованням, яка позначає партію. Міжнародний сертифікат на партію насіння не може бути виданий на насіння, яке постачається насипом, в несамозакриваючих контейнерах, або в контейнерах, які не піддаються пломбуванню.

 Пломбування означає, що всі контейнери або окремі контейнери, в яких зберігається насіння,  опломбовані таким шляхом, що їх неможливо розкрити або закрити по - новому, не порушивши при цьому пломбу (печатку) і не залишивши слідів відкривання. Це визначення відноситься як до пломбування партії насіння, так і до пломбування проби насіння.

Приділимо увагу контейнерам, що самозакриваються.

Ця рекомендація відноситься до так званих “клапанних мішків”. Такі мішки заповнюються через клапани,  які мають форму рукава,  який є невід’ємною частиною мішка. Клапан автоматично закривається, коли мішок заповнений, і зплющуючись, підтискається до внутрішньої поверхні мішка. Якщо рукав більше 20% ширини мішка і є єдиним отвором,  в такому випадку мішок можна рахувати таким, що самозакривається для насіння, яке має розмір пшениці або крупніше.   Мішок можна також запечатувати, заклеївши отвір клапана липким пластирем або закріпивши краї отвору металевою пломбою. Для насіння, розмір якого менше пшениці, для   запечатування отвору клапана необхідно використовувати липкий пластир.

Що стосується маркування і пломбування партії, слід відмітити, що при відборі проб насіння всі контейнери повинні мати етикетку або марковання з позначенням, ідентичним в сертифікаті. Особі, яка проводить відбір проб, при інструктажі необхідно повідомити про марковання або номер партії.

Враховуючи вимоги Правил ІСТА та ОЕСР  і «Порядок проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал», затверджений постановою КМУ від 21.02.2017 №97 нагадуємо що номер партії  складається з 6 символів:                                                        

  1. Літерний  символ – UA - Україна
  2. Двохзначний символ – N області (01)
  3. Двохзначний символ – N району (01)
  4. Тризначний символ – індивідуальний номер відбірника проб (001)
  5. Чотиризначний символ - порядковий номер, присвоєний відбірником проб в поточному році (0001)
  6. Двохзначний символ - останні цифри року збирання врожаю – (00)

 ЗРАЗОК: UA-01-01-001/0001 - 18

Стосовно маркування партій насіння.

На кожному мішку сертифікованої партії насіння повинна бути офіційна пронумерована етикетка з ідентифікаційними даними і ідентифікаційним номером.

Етикетка повинна містити усю необхідну інформацію про партію насіння. Особливості маркування залежать від призначення насіння, виду упаковки і способів його транспортування.

Залежно від категорії (генерації) насіння та його призначення упаковку з насінням маркують етикетками (ярликами) відповідної форми, кольору та змісту.

Міністерство аграрної політики та продовольства України надало роз’яснення стосовно можливості видачі Сертифікатів ОЕСР на насіння сортів рослин, занесених до Реєстру сортів рослин України, але не занесених до Переліку сортів рослин ОЕСР, тих сільськогосподарських рослин до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна.
Так, відповідно до пункту 3 частини ІІ Правил та Директив, спільних для всіх насіннєвих Схем ОЕСР, насіння сортів та батьківських компонентів, занесених до державних реєстрів сортів рослин країн, до насіннєвих Схем яких вони приєдналися, є придатним для сертифікації згідно зі Схемами з подальшою видачею сертифікатів ОЕСР.

Етикетки для маркування партій насіння призначеного для міжнародної торгівлі мають такий вигляд: