Новини

Щодо визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу незалежними експертами.

      Відділ контролю в  насінництві та розсадництві Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в  Черкаській області в цій статті  надає в порядку інформування роз’яснення фізичним особам-підприємцям та юридичним особам щодо визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу (крім добазового і базового насіння та категорій вихідного і базового садивного матеріалу) незалежними експертами.Статтею 18² Закону України «Про насіння і садивний матеріал» передбачено, що аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) може провадити свою діяльність як незалежний експерт або як посадова особа центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, чи державного підприємства, установи, організації, що входить до сфери його управління.

        Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) з урахуванням обмежень, встановлених цим Законом, має право здійснювати у сфері насінництва та розсадництва:

- визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу та видачу актів польового оцінювання;

- відбір проб;

- брати участь у маркуванні партій насіння і садивного матеріалу.

        Роботи з визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу (польове оцінювання) категорій добазового і базового насіння та категорій вихідного і базового садивного матеріалу проводить виключно аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), який є посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, тобто Міністерства аграрної політики та продовольства україни   чи   державного підприємства, установи, організації, що входить до сфери його управління, а роботи із визначення сортових якостей інших категорій можуть проводити будь-які аудитори із сертифікації (агрономи-інспектори), за умови вибіркового оцінювання таких робіт аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який є посадовою особою відповідного центрального органу виконавчої влади чи державного підприємства, установи, організації, що входить до сфери управління такого органу.

         Аудитори із сертифікації (агрономи-інспектори) несуть відповідальність за результати та якість своєї роботи у сфері насінництва та розсадництва згідно із законом.

        Під час надання послуг незалежний експерт зобов’язаний дотримуватись чинного в Україні законодавства, нормативних документів, методик проведення інспектування.

       На даний час єдиним органом з оцінки відповідності, який уповноважений Міністерством аграрної політики та продовольства України на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва  з правом видавати сертифікати на сортові якості насіння і садивного матеріалу є   державне підприємство «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції».

       П. 6.1.1  Розділу 6  ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг» передбачено, що орган з оцінки відповідності зобов’язаний вживати заходів, щодо можливості залучення, в процесі виконання робіт із сертифікації, штатних працівників органу з сертифікації а також осіб, які працюють за індивідуальними контрактами або угодами, що забезпечують управлінський контроль за ними та виконання ними систем/процедур органу з сертифікації.

      Крім того, статтею 38 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» передбачено, що  органи центральної влади, що здійснюють контроль за діяльністю органів з оцінки відповідності (сертифікації) зобов’язані вживати заходів щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів в діяльності органів з оцінки відповідності.

      Таким чином,  з метою реалізації своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» має право залучати для виконання робіт із сертифікації незалежних експертів, які:

1. Включені до Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів);

2. Підтвердили свою компетентність на відповідність критеріям встановленим системою управління органу сертифікації (практичний моніторинг);

3.  Уповноважені на самостійне виконання робіт органом сертифікації на  підставі договору, відповідно до якого він зобов’язується:
-   дотримуватися правил, визначених органом з сертифікації, зокрема, тих, що стосуються конфіденційності та незалежності від комерційних та інших інтересів;
-   з метою запобігання конфлікту інтересів повідомляти про будь-який попередній та/або теперішній зв’язок з:
-   постачальником чи розробником продукції, або провайдером чи розробником послуг, оператором чи розробником процесів до оцінювання або сертифікації, на яке він був призначений;
-   повідомити про будь-яку відому їм ситуацію, яка може створити конфлікт інтересів для них або для органу з сертифікації.

       Нагадуємо, що відповідно до статті 28 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» особи, винні в порушенні законодавства у сфері насінництва та розсадництва, несуть відповідальність згідно із  законом.

       У разі систематичного грубого порушення аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) законодавства у сфері насінництва та розсадництва він позбавляється права провадити діяльність у сфері насінництва та розсадництва строком на п’ять років, а видане йому свідоцтво аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) скасовується.

        Накладення стягнення не звільняє винних осіб від відшкодування збитків у випадках і порядку, передбачених законом.

 

    Заступник начальника Управління фітосанітарної безпеки – начальник відділу контролю в насінництві та розсадництві В.В. Декаленко