Новини

Якість насіння кукурудзи закладається в полі

 

Щороку в Україні збільшується загальна площа ділянок гібридизації насіння кукурудзи. На Черкащині мають багаторічний досвід роботи в насінництві гібридів української і закордонної селекції, високу культуру землеробства і потрібну матеріально-технічну базу, дотримуються класичної сівозміни. Усе це важливо, зважаючи на особливості виробництва гібридного насіння кукурудзи.

Якісне насіння кукурудзи – це сильний генетичний потенціал, найвищі показники схожості, бездоганна калібровка та своєчасний захист від шкідників та хвороб. Для того щоб виробити таке насіння, необхідно посіяти батьківські форми на ділянці гібридизації, вчасно виконати всі польові технологічні операції, здійснити комплекс заходів з  перевірки сортових посівів кукурудзи щодо їх сортової ідентичності, рівня сортової чистоти за морфологічними ознаками , ступеня стерильності волотей, запилення іншими формами, засмічення іншими видами культурних рослин, ураження хворобами і ушкодження шкідниками та якісно доробити посівний матеріал.

Варто окреслити основні моменти, на які слід звертати увагу  суб’єктам господарювання при вирощуванні насіння кукурудзи, оскільки тільки виконуючи всі вимоги щодо агротехнічних заходів на ділянках гібридизації і ділянках розмноження, проводячи в достатній кількості і своєчасно сортові прополки можна отримати насіння кукурудзи з хорошими урожайними якостями і високою сортовою типовістю.

Під насінницькі посіви кукурудзи поле виділяється з осені. Ділянка повинна розташовуватись на родючих, чистих від бур’янів, землях. Кращими попередниками є озима пшениця і зернобобові культури, допустимі – картопля, багаторічні та однорічні трави. Забороняється розміщувати насінницькі посіви по кукурудзі на зерно та силос через можливе засмічення сходами падалиці. Небажано виділяти поля під насіннєві посіви кукурудзи після соняшнику, цукрових буряків, сорго та інших культур, які висушують ґрунт.

При виборі попередника необхідно враховувати зараженість поля ґрунтовими шкідниками, виключаючи сильно заражені дротяниками, капустянкою та іншими, а також поблизу гніздівель птахів.

Гербіциди слід застосовувати обережніше, ніж на рядових посівах, застосовуючи їх у мінімально припустимій технологічній нормі, що пояснюється підвищеною чутливістю до них самозапилених ліній. При передозуванні гербіцидів крім пригноблюючої дії на рослини ліній можуть збільшувати ступінь стерильності пилку у чоловічих форм і призводити до недобору урожаю насіння із-за череззерниці.

Кукурудза є перехреснозапильною культурою і вимагає обов’язкового дотримання норм просторової ізоляції для насінницьких посівів.

До уваги беруться всі інші посіви кукурудзи на зерно, на силос, на зелений корм, а також на насіння (крім випадків, коли на суміжних полях отримують насіння однієї форми, одного покоління або репродукції, якщо висіяне насіння має однакові сортові якості).

При посіві ділянок гібридизації, а також при розмноженні стерильних аналогів самозапилених ліній великого значення набуває правильний підбір схеми посіву. 

Для визначення повноти стерильності материнських рядків стерильних форм кукурудзи, а також якості обривання мітелок материнських форм гібридів, які вирощуються на фертильній основі, проводяться одне попереднє і три польових обстеження.

Попереднє обстеження виконують за 10-15 днів до початку цвітіння мітелок кукурудзи на ділянках гібридизації всіх типів гібридів. Перевіряються документи на насіння, просторова ізоляція, типовість рослин, правильність чергування материнських і батьківських рядків. Визначається фаза розвитку материнських і батьківських рослин, щоб переконатися, що цвітіння материнських і батьківських рядків збігається. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені до початку цвітіння волоті, посіви слід вибраковувати з числа насіннєвих Перше польове обстеження на насінницьких ділянках проводять на початку цвітіння качанів, при виявленні не більше 5% рослин з квітучими качанами; друге — в період, коли рослин з квітучими качанами налічується 40-60% і третє — в кінці цвітіння, коли 90-100% рослин утворили качани, які викинули нитки.

Для отримання насіння з високими належними якостями особливого значення надається сортовим прополкам. Щоб видалити всі нетипові рослини, а також фертильні домішки на стерильних аналогах, сортові прополки проводять декілька разів і таким чином, щоб вони прийшлися на різні фази розвитку рослин. Починають роботу у фазі 8 – 10 листків, коли на батьківських формах – самозапилених лініях виділяються своєю міццю гібридні домішки. За кожною наступною сортовою прополкою видаляють рослини – домішки, які з тих чи інших причин не були виявлені. До сортових домішок відносять всі рослини, що відрізняються висотою, забарвленням і гофрованістю листків, проявом антоціанового забарвлення на рослині, кущистістю, строками цвітіння і інших ознаках, які не властиві основному морфотипу. Кількість сортових прополок визначається відсотком домішок, але на ділянках гібридизації їх повинно бути щонайменше дві, а на ділянках розмноження самозапилених ліній – три. Особливо терміново видаляють під час цвітіння фертильні домішки на материнських стерильних формах , щоб вони не встигли дати багато пилку. Сортові прополки завершують на чоловічий формі до початку її цвітіння, на материнській – в кінці цвітіння.

На ділянках, де вирощують гібридне насіння кукурудзи на фертильній основі, особливо ретельно і своєчасно проводять обривання волотей на рослинах і пасинках материнської форми. Волоті обривають щоденно, по мірі їх появи, коли вони з’явилися з верхнього листа так, що рукою можна захватити всі бокові гілочки. Щоб не знизити урожай насіння, волоті обривають без верхнього листка рослини. Переривати роботу по видаленню волотей не можна ні на один день до кінця цвітіння, інакше на ділянці відбудеться на тільки запилення материнської форми чоловічою, але й розмноження самої материнської форми.

Збирання насіннєвої кукурудзи проводять у качанах з одночасним очищенням основної маси качанів в полі та доочищенням їх на лінії для очищення качанів підприємства. Качани у найкоротші терміни повинні надійти на підприємство, де їх очищають від обгорток, видаляють нетипові, хворі, недостиглі качани і завантажують в сушарку.

Качани кукурудзи першого покоління повинні відповідати нормам по сортовій чистоті, схожості, обмеженням по ураженню хворобами, зараженості, наявності шкідливих домішок, а також вологості. Кукурудза повинна бути за зовнішнім виглядом типовою для даного виду гібрида, визрілою, свіжою, здоровою і придатною для насіннєвих цілей. Кукурудза, що викликає сумнів (самозігрівається, запліснявіла, потемніла, що має невластивий запах), а також нетипова — на підготовку насіння не приймається, така партія оформляється відповідним актом.

Сушку качанів кукурудзи проводять в камерних сушарках. Температура сушильного агента на виході з вентилятора не повинна перевищувати 45ºС. Сушка качанів закінчується при вологості зерна 13,0%.

Організація технологічного процесу обмолоту качанів кукурудзи після сушіння повинна забезпечувати відділення зерна від стрижнів з найбільшим виходом і збереженням посівних якостей, при мінімальному травмуванні зерна. При цьому кількість битих зерен не повинна перевищувати 1,5%, а кількість необмолочених зерен на стрижні — 1,2%. Тимчасове зберігання обмолоченого зерна здійснюється в  напільних складах або складах силосного типу. З метою збереження посівних якостей зерна кукурудзи передбачається:

- обладнання складських приміщень установками для активного вентилювання;

-  обладнання силосів системою дистанційного контролю температури зерна.

Після обмолоту зерно кукурудзи проходить етап первинного очищення, в процесі якого із зерна видаляються великі і дрібні домішки, частинки обгортки. На етапі калібрування очищене зерно кукурудзи поділяється на фракції відповідно до їх лінійного розміру.

Остаточне очищення всіх фракцій насіння кукурудзи від битих, пошкоджених зерен, шматочків стрижнів, каменів проводиться шляхом сортування за питомою вагою на пневмосортувальних столах.

Після завершення підготовки насіння кукурудзи на пневмосортувальних столах кількість битих  зерен не повинна перевищувати 2% до загальної маси. Протруювання насіння — технологічний прийом, що забезпечує їх стійкість до збудників інфекційних хвороб та захист насіння і проростків від запліснявіння. Протруювання насіння проводять фунгіцидами, допущеними для цих цілей на території України. Протруюванню підлягає насіння, перевірене на якість його очищення та відкаліброване з вологістю зерна не більше 13,5%. Після протруювання вологість насіння не повинна перевищувати 14,0%.

Виробники насіння кукурудзи зобов’язані дотримуватися законних інтересів оригінаторів/патентовласників гібридів через укладання з ними ліцензійних (невиключних ліцензійних) договорів.

Але важливо не тільки виростити якісне насіння, а й вчасно провести весь комплекс законодавчо унормованих процедур, щоби вийти на ринок з визнаним, сертифікованим насінням.

Відповідно до «Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 № 97  визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу здійснюється шляхом польового оцінювання, ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю на відповідність сорту морфологічним ознакам, визначеним під час його реєстрації.

Роботу з визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу (польове оцінювання) категорій добазового і базового насіння та категорій вихідного і базового садивного матеріалу виконує виключно аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), який є посадовою особою органу із сертифікації – в нашій області це Черкаська філія ДП «Держаний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» (далі – орган із сертифікації).

Визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу інших категорій може здійснювати аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), який провадить діяльність як незалежний експерт, за умови вибіркового оцінювання таких робіт аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який є посадовою особою органу із сертифікації .

Аудитори із сертифікації (агрономи-інспектори) визначають сортові якості насіння і садивного матеріалу, видають акти польового оцінювання у трьох примірниках, форма якого затверджується Мінагрополітики.

На підставі акта польового оцінювання орган із сертифікації оформляє сертифікат, що засвідчує сортові якості насіння, згідно з встановленою формою  та вносить відповідні дані до Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.

У разі виявлення порушення нормативних вимог під час вирощування насіння або садивного матеріалу або незадовільних результатів польового оцінювання посіви або насадження вибраковуються, що відображається в акті бракування посівів, а отримане з них насіння або садивний матеріал сертифікації не підлягають, про що орган із сертифікації письмово повідомляє заявнику не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

Якщо посів  за сортовими якостями не відповідає вимогам до заявленої категорії, одержане насіння та/або садивний матеріал може бути переведено в нижчу категорію, вимогам якої воно відповідає. У разі якщо посів  не відповідає вимогам заявленої категорії, аудитор з сертифікації (агроном-інспектор) знижує її до тієї категорії, вимогам якої він відповідає.

У разі невідповідності посіву  вимогам, встановленим законодавством у сфері насінництва та розсадництва, він вилучається з числа насіннєвих .

Насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові або інші цілі, знищується під наглядом посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, за рахунок власника насіння.

Садивний матеріал, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях, знищується під наглядом посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, за рахунок власника садивного матеріалу.

У Черкаській області державний контроль за:

- дотриманням вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва;

- обігом насіння і садивного матеріалу ;

- діяльністю  органу із сертифікації щодо виконання ним функцій, на які його уповноважено, відповідно до ст.18¹ Закону України «Про насіння і садивний матеріал» – здійснює відділ контролю в  насінництві та розсадництві управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області (далі – Відділ).

Відділ звертає увагу суб’єктів насінництва на необхідність суворого дотримання вимог чинного законодавства у сфері насінництва та розсадництва  і нагадує, що відповідно до ст.28 Закону особи, винні в порушенні законодавства у сфері насінництва та розсадництва, несуть відповідальність згідно з законом.

 

 

 

В. В. Декаленко –

заступник начальника управління

фітосанітарної безпеки – начальник

відділу контролю в насінництві та розсадництві