Законодавча база

 

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 року № 877-V

Закон України від  23.12.1997 № 771/97-ВР   «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» від 18.05.2017 року N 2042-VIII

Постанова КМУ від 11.11.2015 № 930 «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу, форми експлуатаційного дозволу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Закон України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною»  від 07 квітня 2015 року № 287-VIII

Постанова КМУ від 31.10.2018 року № 896 «Порядок визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю відповідності діяльності операторів ринку (потужностей) вимогам законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин, які здійснюються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від її провадження»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06.02.2017 № 42  «Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю стосовно додержання операторами ринку гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від  07.03.2018     № 130    «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2016 № 39 «Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб'єктам»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.10.2016 № 365 «Про затвердження Порядку ведення реєстру операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл»

Закон України «Про ветеринарну медицину» 25 червня 1992 року № 2498-XII

Постанова КМУ від 05.11.2008 № 978 «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу»